Що таке маркетинг: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Лекція 1. Що таке маркетинг?

Одні використовують поняття «маркетинг» як модний аналог слова «продажі». Продажі однозначно є частиною маркетингового процесу, але маркетинг несе куди ширше значення. Інші під цим словом розуміють діяльність з просування і рекламування товарів і послуг. Знову ж таки, все це — складові маркетингу, якими він не обмежується.

Насправді, маркетинг — це значно глибше та всеосяжне поняття, ніж просто просування, реклама та продажі. У найширшому розумінні маркетинг — це узагальнююче поняття, яке, серед іншого, визначає місце підприємства на ринку по відношенню до конкурентів, його конкурентні переваги, а також вибір підприємством перспективних сегментів ринку, які воно планує обслуговувати.

Маркетинг, крім того, що дозволяє визначити перспективні сегменти ринку (і свідомо відмовитись від тих сегментів ринку, з якими ми співпрацювати не збираємося), також включає у себе і взаємозв’язок із клієнтами — учасниками тих сегментів ринку, які ми для себе відібрали.

Таке спілкування, як правило, має відбуватися у формі діалогу, а не монологу. Іншими словами, до маркетингу стосується «вміння прислухатися до думки клієнта» або дослідження ринку.

Тільки після цього варто приступати до формулювання чітких послань, які б враховували інтереси різних категорій клієнтів. Потім ці послання повинні бути донесені до споживачів за допомогою найбільш відповідних засобів, актуальних за наявних умов. 

Для створення і донесення чітких маркетингових послань використовується модель «3М» у маркетингу.

Таким чином, ми повинні розуміти, що маркетинг має ширше значення, ніж просування або продажі. Це загальне бачення діяльності підприємства стосовно ринків. Використовуючи весь набір маркетингових інструментів, ми можемо досягти значних успіхів, майстерно маневруючи серед своїх конкурентів і якісно обслуговуючи своїх клієнтів.

Щоб наше підприємство стало успішним, необхідно враховувати всі аспекти маркетингу: стратегічний маркетинг, аналіз конкурентів, ринкове позиціонування, дослідження ринку і, нарешті, донесення маркетингових послань до споживачів.

Ось це все і є маркетинг.

Давайте ж візьмемо максимум із того, що може запропонувати нам маркетинг, аби зробити наші креативні підприємства ще успішнішими. 

Що таке маркетинг? — Маркетинг у сучасному світі

Маркетинг — це діяльність спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.Метою сучасного маркетингу є не продаж товару або послуги будь-яким способом, а задоволення потреб клієнтів.
Ціль маркетингу
— привертати нових клієнтів, обіцяючи їм вищу споживацьку цінність, і зберігати старих клієнтів, постійно задовольняючи їх мінливі запити.

Основна задача маркетингу — зрозуміти потреби ринку і вибрати ті з них, які їх компанія може

обслуговувати краще за інших. Це дозволить компанії виробляти товари більш високої якості і тим самим збільшувати обсяги продажів і підвищувати свої доходи шляхом кращого задоволення потреб цільових покупців.

Маркетинг починається ще задовго до того, як у компанії з’являється готовий продукт. Маркетинг починається з того, що менеджери виявляють потреби людей, обчислюють їх інтенсивність і обсяг, визначають можливості компанії по їх задоволенню. Вони намагаються знайти нових споживачів і утримати вже існуючих, покращуючи споживчі властивості товару і використовуючи для цієї мети звіти про продаж та зворотний зв’язок. Якщо спеціаліст з маркетингу добре потрудився — правильно зрозумів потреби клієнта, створив товар, який відповідає вимогам покупців, призначив розумну ціну, правильно поширив товар і провів рекламну компанію, то продавати такий товар буде дуже легко.

Принципи маркетингу
У сучасній господарській практиці взаємовідносини організації з більшістю суб’єктів ринку повинні будуватися на принципах маркетингу:
 1. Науково-практичні дослідження ринку та виробничо-збутових можливостей підприємства.
 2. Сегментація. Її сенс полягає в тому, що підприємство виявляє для себе найбільш прийнятний сегмент ринку (однорідну групу споживачів), щодо якої і буде проводити дослідження ринку і просування товару.
 3. Гнучке реагування виробництва і збуту передбачає швидке зміна в залежності від мінливих вимог ринку, еластичності попиту і пропозиції.
 4. Інновація передбачає вдосконалення і оновлення товару, розробку нових технологій, впровадження нових методів роботи зі споживачами, виходи на нові ринки, оновлення реклами, нові канали товароруху, нові методи збуту.
 5. Планування передбачає побудову виробничо-збутових програм, заснованих на ринкових дослідженнях.

                           

суть, цілі і завдання, модель 4р — BiznesCat.com

Вітаємо читачів «BiznesCat.com»! Сьогодні ми разом спробуємо розібратися, що таке маркетинг, навіщо він потрібен, які види маркетингу бувають. Про це явище чув кожен, проте далеко не всі представляють його суть. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтеся, які завдання ставить перед собою маркетинг, а також навчитеся застосовувати ці знання безпосередньо на практиці.

Визначення поняття

Отже, давайте почнемо з визначення, що таке маркетинг простими словами.

Слово «маркетинг» походить від англійського market (ринок). Він заснований на вивченні ринку, ринкових умов, попиту та пропозиції.

Маркетингова діяльність – це інструмент продажів, в якому велику роль відіграє реклама.

Таким чином, якісний маркетинг – це прибуток, який можна отримати, виявивши і задовольнивши попит покупця на товар.

Історична довідка

Свій початок маркетинг бере в ХХ столітті в США. Пізніше це поняття стало з’являтися в Європі, Японії, Австралії. До середини ХХ століття маркетинг стає одним з напрямків економічної теорії.

Маркетингове середовище – це самостійна галузь економіки, спрямована на вивчення споживчого попиту і пропозиції на ринку.

Маркетинг не стоїть на місці і постійно вдосконалюється. Дана галузь економіки дуже розвинена в сучасному світі і постійно йде в ногу з часом.

Цілі і завдання

До основних завдань маркетингу можна віднести:

 • Вивчення споживчого попиту на різні види товарів в умовах ринкової економіки;
 • Детальне вивчення ціни на ринку товарів і послуг;
 • Планування економічної діяльності підприємства, тісна взаємодія з рекламою і менеджментом;
 • Реалізація товарів і послуг для подальшого продажу та експлуатації;
 • Створення грамотної оболонки товарів;
 • Подальша робота з партнерами після продажу товарів;

Однією з найбільш глобальних завдань маркетингу є виявлення потреб кожного споживача на ринку і надання йому найкращих і якісних товарів і послуг. Тобто маркетинг спрямований на задоволення попиту кожного, незалежно від його соціального стану.

Для більшого ефекту компаніям необхідно вивчити ринок «свого» споживача. Чим швидше ви визначитеся з цільовим сегментом, тим швидше ви налагодите товарообіг з потенційними покупцями і закріпитесь на ринку. Відповідно, тим швидше ви почнете отримувати прибуток від свого підприємства.

До найважливіших цілей маркетингу можна віднести наступні:

 • продаж товарів і послуг;
 • вивчення попиту;
 • вивчення ринкової економіки та цінової політики;
 • пошук потенційного споживача;
 • утримання діючих споживачів шляхом додавання нових товарів або послуг, а також якісного сервісного обслуговування.

При грамотно складеному маркетинг-плані підприємство дуже швидко починає отримувати прибуток, а товар та послуги користуються великим попитом на ринку.

Основні принципи маркетингу:

 • теоретичне і практичне вивчення ринку товарів і послуг з головною метою – пошук «свого» споживача;
 • пошук своєї ніші на ринку товарів і послуг;
 • просування свого товару або послуги на ринку;
 • гнучкість по відношенню до попиту і пропозиції, а також зміни ціни на товар або послугу як в більшу, так і в меншу сторону;
 • модернізація товарів і послуг;
 • інновації в рекламі;
 • просування і впровадження товарів і послуг новим клієнтам, в тому числі пошук нового сегмента споживача;
 • прогнозування ринку збуту і його планування.

Маркетинг — це перш за все комплекс, який складається з безлічі процесів. У складі нього обов’язково присутня економічна політика, громадськість, інновація технологій, а також управлінські навички активних продажів. Тільки в сукупності всіх цих факторів підприємство може домогтися успіху і витримати конкуренцію на ринку товарів і послуг.

Про таке явище, як мережевий маркетинг, ви можете прочитати тут.

Функції

Ми розглянули вище, що таке маркетинг і визначили його цілі, завдання і принципи. Далі познайомимося з п’ятьма ключовими функціями маркетингу:

 1. Аналітична. Комплекс заходів з дослідження зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на компанію, ринок і споживчий попит. Сюди входить аналіз ніші і конкурентів, вивчення потреб ЦА і прогнозування купівельної поведінки. Крім того, аналізу піддається і внутрішня діяльність компанії – наскільки корпоративне середовище відповідає запитам часу, як підприємство виглядає на тлі конкурентів.
 2. Виробнича. Ці функції відповідають за впровадження нових технологій у виробничий процес. Сам процес може поділятися на кілька складових: організація закупівель, реалізація товарів і послуг, складське зберігання та інші. Також виробничі функції вирішують завдання з управління якістю і конкурентоспроможністю товару на ринку, контролюють відповідність продукції стандартам якості.
 3. Управління та контроль. Відповідають за процеси планування маркетингових заходів в компанії. Сюди ж входить інформаційна підтримка клієнтів і партнерів, управління ризиками.
 4. Продаж. Все що відповідає за формування цінової і товарної політики підприємства. У більш широкому розумінні до продажу також відносяться заходи з розширення попиту на товари і послуги, освоєння нових ринків.
 5. Інноваційна. Розробка та впровадження нового продукту на ринок.

Функціонал підтримується наступними методами маркетингу — опитування, аналіз ситуації на ринку, спостереження, вивчення споживчого попиту. У плані просування продукції використовуються рекламні технології в онлайн і офлайн середовищі, PR, особисті продажі, консультації.

Інструменти

Маркетинг — це процес перетворення споживача в покупця. Для реалізації цього завдання використовуються маркетингові інструменти. Умовно їх можна розділити на чотири групи: ціна, продукція, збут, реклама.

Розглянемо докладніше:

 • Ціна — сюди входять витрати на виробництво і продаж товару, асортимент продукції, критерії вибору ЦА, політична і фінансова обстановка в країні. Найчастіше саме вартість товарів визначає рівень попиту.
 • Збут — в цю категорію входять інструменти, що підвищують споживчий попит. Наприклад, яскрава упаковка, по суті, є продавцем товару. Також використовуються знижки, акції та інші заходи стимуляції інтересу покупців. Участь продукції на виставках і ярмарках допомагає просунути новий товар на ринок.
 • Реклама — онлайн і офлайн канали просування товарів і послуг. Для комплексного розвитку бізнесу бажано використовувати два напрямки. Перше — швидше і ефективніше працює зі споживчим попитом, друге — незамінне в брендингу компанії.

Детальніше зупинимося на інструментах інтернет-маркетингу:

 1. Контекстна реклама. Це показ текстових оголошень в пошуковій видачі Гугла і Яндекса. Перевага — швидкість залучення якісного трафіку за рахунок релевантних текстів. Недолік — платний вид просування. У конкурентних нішах вартість кліка може досягати 400 грн (нерухомість, автомобілі).
 2. SEO. Оптимізація сайту під вимоги пошукових систем. За статистикою перша сторінка пошукової видачі за будь-яким запитом користувача генерують 95% трафіку на сайт. З них 60-70% кліків припадає на сайти в ТОП-5. Просування в пошуку вимагає в рази більше часу, ніж контекстна реклама, але результат більш якісний.
 3. СММ. Що таке маркетинг в соцмережах? Це в першу чергу цікаві пости, вірусні публікації. Зазвичай компанія відкриває групу або паблік в соцмережах і розміщує там інформацію про товари, акції та новини, проводить конкурси. Основний принцип маркетингу в СММ — це ненав’язливість, нативність.
 4. Таргетована реклама. Цей інструмент заснований на попередньому відборі цільової аудиторії (аналітична функція маркетингу) і демонстрації їм релевантної реклами. Маркетологи вивчають поведінкові фактори ЦА, демографічні характеристики, геолокацію користувачів, збирають списки ретаргетингу (файли куки браузера). В ефективності таргетинг не поступається контекстній рекламі, а в економії бюджету навіть перевершує її.
 5. Банерна і тизерна реклама. Одні з найбільш маловитратних інструментів просування товарів і послуг з оплатою за кліки за пропозицією. Зазвичай банери розміщуються на сайтах-партнерах Гугла і Яндекса. Завдання банерів не стільки продати, скільки збільшити трафік на сторінку, що продає.
 6. Вірусна реклама. Різновид нативного просування. Вірусний пост в соцмережі або ролик на каналі Ютуб викликає активний відгук аудиторії – публікацію лайкають, розповідають друзям і знайомим, коментують. Все це природним чином підвищує впізнаваність бренду в мережі.
 7. Контент-маркетинг. Часто цей інструмент називають «партизанським маркетингом» тому що він підходить навіть стартапам без бюджету. Для просування компанії, товарів використовують продають Тексти, збирають відгуки покупців, рекомендації. Словом, створюють максимум користі навколо продукції, щоб потенційний покупець зміг оцінити переваги і зробити свій вибір.
 8. Ретаргетинг. Інструмент, який дозволяє працювати з минулими користувачами. За допомогою технології ретаргетингу користувачам, які нещодавно відвідували ресурс, висилається релевантна їхнім інтересам пропозиція. Часто реклама забезпечується знижкою або бонусом.
 9. Просування в агрегаторах товарів і послуг. Маркетплейси — платформи, які збирають безліч торгових пропозицій різних фірм і показують їх потенційним покупцям. На таких ресурсах зазвичай високі показники відвідуваності, тому можна знайти свою аудиторію.
 10. Push-повідомлення. Новий і досить ефективний інструмент маркетингу. Особливість пушей в тому, що користувач «без проблем» погоджується на отримання повідомлень і йому не потрібно для цього заповнювати анкету. Досить просто підписатися на повідомлення в браузері.
 11. Месенджери. За аналогією з соцмережами, месенджери дають тонни якісного трафіку на сайт. Головна перевага — зручність. Акаунти в месенджерах створюються простіше, ніж в соцмережах. Користувачі завжди зі своїми гаджетами, значить, достукатися до ЦА можна швидше.
 12. E-mail маркетинг. Розсилки на електронну пошту — один з «древніх», але не менш ефективних інструментів маркетингу. Головна умова продуктивності розсилки — це наявність бази клієнтів з електронними адресами пошт.
 13. Мобільні додатки. Сьогодні на кожному телефоні встановлено мінімум 5 додатків з Google Play або App Store. Ці зручні програмки, по суті, постачальники даних про клієнтів. Використовуючи їх, маркетологи складають портрет цільової аудиторії, що дозволяє продавати більше.

Модель 4Р

А тепер давайте розберемо маркетинг з точки зору 4Р (4 складових успішного маркетингу і маркетолога).

Маркетинг 4Р або маркетинг-мікс це:

 1. Product — товар або послуга, які ми пропонуємо на ринку;
 2. Price — винагорода, яку нам платить наш споживач, або іншими словами — ціна за товар або послугу;
 3. Promotion — реклама, що спонукає до покупки нашого товару або послуги;
 4. Place — комплекс дій підприємства для просування на ринку товару або послуги, з метою його збуту.

Класичний варіант виглядає саме так, але сучасні маркетологи додали ще 3 пункти. Вийшло .

Ось як виглядають додаткові 3Р:

 • People — люди, які будь-яким чином беруть участь у маркетинговому процесі. Це можуть бути як потенційні або діючі клієнти, так і працівники підприємства.
 • Process — це механізм від початку і до кінця. Від теорії до практики. Від початку збуту або просування товару на ринку до його продажу.
 • Physical Evidence — рекламні фішки, які сприяють просуванню товару або послуги на ринку. Наприклад, акції, знижки, подарунки з обмеженим терміном дії і кількістю. Детальніше про те, що таке реклама, читайте тут.

Різновиди маркетингу

Вид 1. Негативний

При негативному маркетингу, відсутній попит на товар або послугу. Наприклад, ви продаєте м’ясо, а основна кількість клієнтів з яких-небудь причин не купує його. В такому випадку маркетолог повинен розробити план, як йому налаштувати покупця на те, що йому необхідний даний товар чи послуга.

У ситуації, що склалася необхідно:

 • задуматися про зниження↓ ціни;
 • замінити упаковку або повністю модернізувати даний продукт;
 • змінити рекламу і модель продажу даного товару або послуги.

При негативному попиті просто необхідні рекламні акції, бонусні програми. При цьому важливо робити акцент на перевагах даного товару або послуги.

Вид 2. Розвиваючий

Головним завданням при цьому буде — представити товар на ринку, як унікальний і неповторний, без аналогів в даній ціновій ніші.

При застарілості товару знижується↓ попит на ринку. Тут необхідно вдихнути нове життя в продукт. Знайти канали збуту або зробити ребрендінг даного товару з новими можливостями.

Вид 4. Сезонний

Наприклад, у вас весільний салон, і в зимовий час він практично не приносить прибутку. Завдання маркетолога: підвищити↑ рівень продажів не в сезон. Цього можна домогтися, розширивши асортимент вечірніми сукнями до нового року або 8 березня.

Вид 5. Перспективний

Товар може бути не цікавий покупцеві з різних причин:

 • Він не актуальний на даному ринку збуту. Наприклад, ви продаєте лижі або снігоходи в південному кліматі або навпаки, водні мотоцикли в лісовій або гористій місцевості.
 • Якщо ринок не готовий до нього. Не була проведена рекламна акція і споживачі просто не обізнані про появу даного товару або послуги.

Залежно від причини дії маркетолога будуть різними, але спрямовані на збільшення↑ споживчого попиту.

Вид 6. Постійний

Ідеальний попит на конкретну пропозицію. Тут головне — не розслаблятися і постійно підтримувати обсяг продажів, стежити за витратами і рекламою, контролювати ринок збуту.

Наприклад, ви забудовник — будуєте багатоповерховий будинок із залученням грошових коштів від продажу ще не добудованих квартир. На першому етапі будівництва попит відмінний і у вас є оборот грошових коштів.

Завдання маркетолога розпродати всі квартири на стадії будівництва будинку. Цього можна домогтися шляхом розстрочення або акредитації через банк даного будинку, а також, використовуючи можливість розрахунку бартером (квартира в обмін на підрядні послуги і т. д.)

Вид 7. Демаркетинг

Демаркетинг – це штучне зниження↓ попиту на товар або послугу на якийсь час.

Наприклад, у вас власне виробництво мармеладу. Попит починає різко зростати↑, і ви не встигаєте в зазначені терміни виконати потрібну кількість мармеладу. Для нових клієнтів ви штучно завищуєте ↑ ціну, таким чином, знижується↓ попит.

Тим часом, ви у встановлені терміни задовольняєте потреби діючих клієнтів. Далі розширюєте виробництво, і знижуєте↓ вартість.

Вид 8. Антимаркетинг

Наприклад, у вас кафе правильного і здорового харчування. Щоб залучити до нього якомога більше народу, потрібна антиреклама тютюну і алкоголю, з метою пропаганди здорового способу життя і правильного харчування.

Вид 9. Багатошаровий

При багатошаровому маркетингу необхідно охопити кілька шарів населення, і для кожного розробити свій маркетинговий план.

Наприклад, у вас бізнес у сфері туризму:

 • Для забезпечених верств населення ви розробляєте тури в європейські країни або готелі з підвищеним комфортом.
 • Для менш забезпечених шарів у вас є тури на Чорне море, в Крим і т. д.

Вид 10. Масовий

При масовому маркетингу немає певного сегмента покупця, а навпаки, товар призначений для широкого користування. Наприклад, ви виробляєте стандартну зубну пасту, яка необхідна всім щодня. Тобто ви не шукаєте певний сегмент для збуту, а використовуєте єдину політику для всіх споживачів.

Вид 11. Індивідуальний

Повністю протилежний масовому маркетингу. Ви, навпаки, працюєте тільки з деякими категоріями громадян або фірм, але не з усіма. Наприклад, ви виробник дорогих автомобілів, які підійдуть тільки для забезпечених клієнтів.

Вид 12. Передаючийся (вірусний)

Люди самі рекомендують один одному даний товар або послугу. Це один з найефективніших способів просування товарів. Позитивні відгуки клієнтів самі собою представляють рекламну компанію.

Висновок

Ми впевнені в тому, що ви отримали багато нових теоретичних знань. І змогли до кінця зрозуміти, що ж таке маркетинг і, як його грамотно використовувати на практиці. З його допомогою ви дуже швидко почнете отримувати прибуток від своєї поточної діяльності або всерйоз розгляньте можливість займатися власним бізнесом.


📌 Сергій Косенков

Автор фінансового журналу «БізнесКіт.сом», в минулому керівник відомого smm-агенства. У даний час коуч, інтернет-підприємець і маркетолог, інвестор. Розповідаю: як ефективно управляти особистими фінансами, вигідно їх примножувати і більше заробляти.

На сторінках сайту Ви знайдете багато корисної для себе інформації.


1.Визначимо, Що таке маркетинг в його сучасному розумінні?

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

ім. В. Гетьмана

Курсова робота

на тему «Психологічні аспекти маркетингу»

Студента заочної форми навчання

4-й курс, 2-га група, ФУП та М, 6507

Годюк М.

О.

Викладач :

Київ 2014р.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

1.1. Психологічне розуміння маркетингу

1.2. Основні поняття маркетингу

1.3. Основні концепції маркетинг

Розділ 2. Психологія сучасного маркетингу

2.1. Аспекти психології споживача в маркетингу

2.2. Дослідження психології створення нових продуктів

Розділ 3. Основні напрямки маркетингу

3.1. Психологічні аспекти мерчандайзингу

3.2. Психологічні аспекти ціноутворення

Розділ 4. Використання психології в проблемах маркетингу

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Дослівно термін «маркетинг» перекладається з англійської як ринко творення, ринкова діяльність, орієнтація на ринок. Причиною зародження маркетингу стало насичення ринку, перебільшення пропозиції над попитом. Про маркетинг може йтися лише за умови існування самого ринку. Першим типом ринку, що сформувався в розвинених країнах світу, став ринок продавця — тобто такий ринок, на якому більше влади мають виробники, і активнішими діячами на ринку вимушені бути покупці. Ознакою цього є дефіцит товару.

Зі зростанням пропозиції над попитом сформувався інший тип ринку — ринок покупця, на якому більше влади мають споживачі, і активнішими діячами на ринку вимушені бути продавці. І саме ринок покупця вимагає активного впровадження в практику провідної ідеї маркетингу:

Запорукою досягнення мети фірми є визначення незадоволених потреб споживачів і забезпечення бажаної задоволеності їх ефективнішими й продуктивнішими, ніж у конкурентів, методами.

Можна виокремити три підходи до визначення суті маркетингу:

— маркетинг як самостійний вид підприємницької діяльності;

— маркетинг як функція управління;

— маркетинг як сучасне бачення філософії бізнесу.

В літературі з маркетингу налічується понад 2000 його визначень. Кожне з них, від стислого до академічного, тією чи іншою мірою відображує його призначення, функції, основний зміст. Наведемо деякі з них:

«Маркетинг» — представляє собою процес управління та втілення задуму, ціноутворення, просування та реалізацію ідей, товарів та послуг через обмін, що задовольняє цілі окремих осіб та організацій» (Американська асоціація маркетингу) .

«Маркетинг» — це передбачення, управління та задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території та ідеї через обмін» (Дж.Р.Еванс ).

«Маркетинг» розуміється сьогодні як вираження орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, для якого характерні творчі, систематичні та підчас агресивні підходи» (Е.Дитхль, Х.Хершген ).

«Маркетинг» — соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб та бажань як індивідів, так і груп, шляхом створення, пропонування та обміну наділених цінністю товарів» .

Останнє визначення належить «Папі римському» маркетингу — Філіпові Котлеру, визнаному авторитетові у світі маркетингу.

Що ж об’єднує ці та інші визначення?

Ключовим поняттям, своєрідним Олімпом маркетингової діяльності, е потреби споживачів. Секрет успіху будь-якої фірми на конкурентному ринку — в умінні якнайкраще їх задовольнити.

За Ф.Котлером існує п’ять концепцій управління маркетингом — концепція вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу та концепція соціально-етичного маркетингу. До цього переліку слід додати нову концепцію управління маркетингу — маркетинг стосунків, запропоновану у 80-х роках шведськими вченими.

Визначимо сутність концепції маркетингу.

Концепція маркетингу — задум (підхід) щодо організації маркетингової діяльності, який базується на основній ідеї, ефективній маркетинговій стратегії та конкретному інструментарії досягнення визначених цілей.

Виробнича концепція, як видно з назви, визначальним фактором орієнтації фірми у ринковому просторі висуває виробництво. Споживачі надають перевагу дешевим і доступним для придбання товарам. А висока ефективність виробництва дав змогу підтримувати низькі витрати і, таким чином, забезпечувати низькі ціни. Цей підхід виправданий в одному з трьох випадків:

— існує дефіцит товарів;

— попит можна збільшити, знижуючи ціну;

— існує можливість зменшити витрати завдяки збільшенню обсягів виробництва.

Йдеться про ефект кривої досвіду, який ґрунтується на виявленому ще наприкінці 30-х років зв’язку між досвідом виробництва того чи іншого продукту та сумарними витратами на його виробництво.

Виробнича концепція характерна для першого етапу маркетингу (1860-1920 р.), коли попит на товари перевищував пропозицію, споживачі купували те, що пропонувалося на ринку, що і пояснює чому увага підприємців була зосереджена саме на збільшенні обсягів виробництва та зниженні собівартості продукції.

Для 30-х років минулого сторіччя ця концепція виявилася недостатньою, її замінила товарна концепція.

Товарна концепція на пріоритетне місце ставить товар. Діяльність підприємства зорієнтована на його постійне вдосконалення та розробку достатньої кількості модифікацій виробу.

Такий підхід виправданий за умов, коли для покупця низька ціна не є найважливішим аргументом на користь товару. Він готовий платити більше за унікальність товару, якщо рівень якості та властивості товару відповідають його вимогам.

Перевага такого підходу полягає у досконалості технологій, що її використовує фірма, провідна у певній галузі. Слабке місце такого підходу, як не дивно, теж у технології. Адже орієнтація на якість товару інколи не дає змоги своєчасно відчути загрозу нових технологій, коли з’являються інші товари, які задовольняють ті самі потреби, що й товар фірми.

Наприклад, свого часу з появою пластикової упаковки було вирішено чимало проблем, пов’язаних з пакуванням товарів. Крім того, з’явилася можливість зниження ціни товару за рахунок упаковки. Тож не дивно, що ця галузь звернула на себе увагу багатьох фірм. Проте з вирішенням однієї проблеми постала інша — проблема утилізації відходів. Фірмами-фаворитами дедалі частіше стають ті, які пропонують технології виготовлення екологічно нешкідливої упаковки, наприклад, такої, яка після закопування в землю протягом 3-4 місяців розкладається на екологічно безпечні елементи.

Серединою 30-х рр. датується поява збутової концепції, що пояснюється змінами, які відбувалися в цей період в економіці країн Заходу — зростання конкуренції, перевищення пропозиції над попитом.

Збутова концепція ґрунтується на самому процесі збуту. Можлива за умов недостатньої обізнаності покупця щодо властивостей товару, коли на поведінку споживача впливають різними засобами: рекламою, переконливими методами продажу, демонстраціями товару, спеціальними знижками тощо.

І хоча реалізація цієї концепції пов’язана зі значними витратами на збут, багато фірм досить успішно використовують концепцію збуту як орієнтир у своїй діяльності.

На зміну збутової концепції приходить концепція маркетингу.

Традиційна маркетингова концепція. Неважко здогадатися, що за орієнтир фірми обираються потреби споживачів, які потрібно задовольнити краще, ніж це роблять конкуренти.

Гарантією успіху такого підходу є високий рівень життя покупців, з одного боку, і віртуозне володіння фірмами інструментами маркетингу, вміння пристосуватися до змін ринку — з іншого.

Проте використання концепції маркетингу не вирішує усіх проблем, що виникають на фірмі, оскільки надмірне роздрібнення ринку в результаті сегментування, перебільшення можливостей маркетингових інструментів та нехтування або заниження ролі відділів збуту фірми можуть призвести до значних втрат.

Концепція соціально-етичного маркетингу. Звичайно, маркетинг не є за суттю своєю альтруїстичним, хіба що за винятком неприбуткових організацій. Прагнення до прибутку є нормальним орієнтиром діяльності фірми. Але обраний нею шлях досягнення визначеної мети не повинен діяти всупереч моральним нормам і довгостроковим інтересам усього суспільства.

Саме тому актуальним є розширення класичної концепції маркетингу. До формули «маркетинг як діяльність, орієнтована на задоволення потреб споживача», слід додати «з одночасним поліпшенням життєвого рівня всього суспільства». Така концепція отримала назву соціально-етичного маркетингу.

Реалізація концепції соціально-етичного маркетингу вимагає збалансування трьох факторів:

— прибуток організації;

— рівень задоволення запитів споживачів;

— врахування інтересів суспільства.

Йдеться, зокрема, про зростання уваги до проблем захисту довкілля, у тому числі економічними методами. Скажімо, представники руху енвайронменталістів наполягають на необхідності впровадження компенсацій за користування навколишнім середовищем у вигляді еко податків або еко мита, а «зелені коне’юмеристи» закликають виробників перейти на виробництво менш шкідливих для здоров’я побутових товарів і продуктів харчування.

В сучасному світі товари стають все більше стандартизованими, а послуги уніфікованими. Як наслідок — маркетингові рішення різних фірм все частіше дублюються. Як за цих обставин утримати споживача? Актуальність цієї проблеми обумовила появу нової концепції управління маркетингом — маркетингу стосунків.

Концепція маркетингу стосунків. Маркетинг стосунків передбачає спрямованість маркетингової діяльності фірми на встановлення довгострокових, конструктивних, привілейованих стосунків з потенційними клієнтами. Орієнтація на створення довгострокових відносин між клієнтами, постачальниками, посередниками пояснює розширення спектру маркетингових функцій. Крім дослідження ринку, планування, стимулювання збуту з’являється функція взаємодії з покупцем.

Что такое маркетинг в Instagram: руководство — Определение

Маркетинг в Instagram — это вид SMM, который подразумевает продвижение бренда в Instagram. С помощью этой социальной платформы компании взаимодействуют с огромной аудиторией, повышают узнаваемость бренда и увеличивают продажи.

Почему Instagram так важен для бизнеса

Instagram — идеальный канал для охвата огромной аудитории. Социальную сеть ежемесячно посещают более 1 миллиарда человек. В среднем, пользователи проводят в Instagram 53 минуты в день, что делает эту платформу одной из самых посещаемых социальных сетей после Facebook.

Instagram помогает поддерживать взаимоотношения с клиентами и лидами. Людям нравится коммуницировать с брендами через эту соцсеть. Примерно 90% пользователей подписаны хотя бы на одну компанию в Instagram.

Также Instagram помогает повышать продажи. Согласно исследованию Facebook, проведенному в 2019 году, 65% опрошенных людей посетили сайт или приложение бренда, увидев его в Instagram. При этом, 46% опрошенных покупали товары компании онлайн или офлайн.

Доступ к большой аудитории, которая активно взаимодействует с брендами и готова покупать, является основным преимуществом маркетинга в Instagram. Однако, у этой социальной сети есть и другие преимущества.

4 преимущества Instagram для бизнеса

 • Продвижение бренда
 • Повышение количества взаимодействий
 • Увеличение продаж
 • Возможности роста аудитории

За последние несколько лет Instagram превратился из платформы для демонстрации статуса и достижений в полезную для бизнеса социальную сеть. Вот какие задачи можно решить с помощью Instagram.

Продвижение бренда

Маркетинг в Instagram в разы повышает узнаваемость бренда. Примерно 83% пользователей ищут в этой социальной сети новые продукты и услуги. К тому же, люди больше доверяют компаниям, которые есть в Instagram.

Согласно данным Facebook, 74% пользователей считают бренды с аккаунтами в Instagram релевантными, а 78% — популярными. Если у компании нет профиля в этой соцсети, потенциальные клиенты предпочитают ее избегать.

Повышение количества взаимодействий

Социальные сети — один из лучших каналов для коммуникации с клиентами. Вы можете собирать отзывы у своей аудитории, мотивировать пользователей комментировать публикации с помощью захватывающего внимание контента, уведомлять подписчиков о специальных предложениях и многое другое.

Instagram способствует привлечению клиентов лучше, чем другие социальные платформы. Обычно уровень взаимодействий у постов в Instagram на 23% выше, чем у аналогичных публикаций в Facebook. При этом у последней платформы активных пользователей в два раза больше.

Увеличение продаж

Мы уже знаем, что аудитория в Instagram охотно делает покупки. По статистике, эта социальная сеть приносит на 70% больше конверсий, чем другие платформы.

Поэтому, Instagram помогает компаниям получить максимум от использования социальной сети. Платформа предлагает эффективные инструменты, которые стимулируют покупки. К ним относятся ссылки в сторис, реклама, торговые теги, Instagram Shopping. К сожалению, не во всех странах есть возможность подключения двух последних инструментов. Подробнее об этом вы можете прочитать в этой статье.

Возможности роста аудитории

Instagram увеличивает охват вашего бизнеса, позволяя точно определить целевую аудиторию. Эта возможность доступна в Ads Manager благодаря параметрам таргетинга. С помощью настроек вы можете определить наиболее подходящую аудиторию на основании демографических данных, интересов, поведения и других характеристик.

Более того, Ads Manager предоставляет возможность ретаргетинга. Сочетание таргетинга и ретаргетинга позволяет не только привлекать более квалифицированных лидов в Instagram, но и продвигать потенциальных клиентов из других каналов по воронке продаж.

С помощью Ads Manager вы можете не только запускать рекламу в Instagram, но и отслеживать подробную статистику. В отчетах можно увидеть охват, общие расходы на кампанию, количество переходов и многое другое.

Маркетинг в Instagram продвигает ваш бренд, привлекает аудиторию, готовую покупать, и поддерживает ее интерес к вашему бизнесу. Читайте дальше, если хотите получить от этого канала максимальную отдачу. В следующей части вы узнаете, как разработать маркетинговую стратегию в Instagram.

Стратегия маркетинга в Instagram

 1. Установите цели
 2. Определите свою целевую аудиторию
 3. Проанализируйте конкурентов
 4. Включите бизнес-аккаунт
 5. Продумайте дизайн контента
 6. Продумайте эстетику своего аккаунта
 7. Разработайте редакторский календарь
 8. Увеличивайте базу подписчиков
 9. Конвертируйте подписчиков в клиентов

Для достижения желаемых результатов в бизнесе каждому маркетинговому каналу нужна хорошо продуманная стратегия. Чтобы построить ее в Instagram, следуйте нашей пошаговой инструкции.

1. Установите цели

Начните разработку своей маркетинговой стратегии в Instagram с постановки целей. Они будут основой для всей деятельности в социальной сети, начиная с определения форматов контента и заканчивая использованием рекламных инструментов. Основные цели кампаний в Instagram — это повышение узнаваемости бренда, управление репутацией, создание сообщества, увеличение продаж, получение информации о клиентах, рынке и многое другое.

Ваши цели должны соответствовать потребностям вашего бизнеса. Если ваши финансовые результаты вас устраивают, вероятно, нет необходимости увеличивать продажи через Instagram. Вместо этого попробуйте сосредоточиться на привлечении клиентов и изучении рынка.

Для повышения эффективности убедитесь, что ваши цели конкретны, измеримы, достижимы, релевантны и ограничены во времени (технология SMART). Например: «Нам нужно увеличить продажи через Instagram на 20% за 5 лет».

2. Определите свою целевую аудиторию

Поиск целевой аудитории — важный шаг в разработке маркетинговой стратегии, без него все усилия по достижению бизнес-целей будут напрасны. Создайте портрет покупателя. Узнайте, кто ваш клиент, какой у него возраст, пол, род занятий, местоположение, уровень дохода и так далее. Чем больше информации вы знаете о своих потенциальных покупателях, тем выше результативность ваших маркетинговых кампаний.

Поэтому, не стоит создавать вымышленный портрет покупателя. Вместо догадок используйте конкретные данные. В этой статье вы узнаете, как создать портрет покупателя и где брать нужную информацию. Чтобы собрать данные о своих потенциальных клиентах, вы можете изучить хештеги Instagram, связанные с вашим бизнесом. Например, если у вас агентство мероприятий, вы можете изучить #ивентагентство, #ивент или #ивентдизайн.

Присмотритесь к профилям, в которых используют эти хэштеги. Затем, попытайтесь узнать больше о людях, которые взаимодействуют с этими аккаунтами — какими реакциями они делятся, какие комментарии пишут, что им нравится и что не нравится в профилях. Чтобы узнать больше о создании портрета клиента и работе с разными аудиториями, прослушайте бесплатный вебинар от Галины Панасюк, СRM-head в Busfor.ua.

3. Проанализируйте конкурентов

Чтобы получить представление о маркетинге в Instagram, изучите профили своих конкурентов. Узнайте, кто они, какой контент публикуют, как взаимодействуют со своей аудиторией, другими брендами или влиятельными лицами. Вы также можете исследовать фирменные хэштеги своих конкурентов, чтобы понять, насколько они популярны.

Постарайтесь сосредоточиться не только на сильных сторонах конкурентов. Найдите то, чего им не хватает. Это поможет вам придумать эффективную и нестандартную тактику продвижения собственного бренда. Представьте, что вы рекламируете услуги психолога через Instagram. Большинство докторов в Instagram публикуют статические изображения с инструкциями по диагностике психических состояний. Чтобы выделиться среди них, вы можете добавить развлекательный контент и размещать видео с интересными психологическими экспериментами.

Изучение конкурентов через Instagram — кропотливая работа. К счастью, вы можете облегчить ее с помощью сервисов социального прослушивания или CRM-систем. Например, сервис Popsters позволяет проводить конкурентный анализ страниц в соцсетях, оценивая виральность, эффективность, цитируемость и другие параметры. Ознакомьтесь с нашей подборкой CRM-систем для оптимизации бизнес-процессов.

4. Подключите бизнес-аккаунт

Instagram предлагает своим пользователям два типа профилей — личный и для бизнеса. Последний предоставляет ряд возможностей и преимуществ. Например, вы можете отслеживать свою эффективность в режиме реального времени, узнавать больше о поведении подписчиков, добавлять информацию о компании и многое другое.

Следуйте нашему подробному пошаговому руководству, чтобы переключиться на бизнес-аккаунт, а затем вернитесь сюда и ознакомьтесь с маркетинговыми советами по настройке вашего профиля:

 • Создайте интересное описание. В разделе “О себе” всего 150 символов, поэтому выделите свои главные преимущества.
 • Оптимизируйте фотографию профиля. Она должна быть узнаваемой и отображать деятельность вашей компании. Вы можете выбрать логотип, но помните, что Instagram покажет его как фотографию размером 110 x 110 пикселей.
 • Добавьте ссылку на ваш сайт. Это важно для лидогенерации, ведь описание профиля — единственное место, кроме историй, где вы можете добавить ссылку.
 • Используйте возможности для бизнеса. Добавьте категорию, контактную информацию и CTA. Это поможет привлечь пользователей к взаимодействию.

Ниже вы видите пример биографии в Instagram от “Зожник”. Обратите внимание, что есть информация о том, кто автор аккаунта и что полезного он предлагает. Согласитесь, написано коротко и ёмко.

5. Продумайте дизайн контента

Контент очень важен для социальных сетях, особенно для Instagram. Пользователи привередливы как к визуальному оформлению, так и к тексту. Поэтому, платформа предоставляет широкий выбор форматов контента и возможностей для завоевания внимания аудитории.

Обдумайте основную тему и сообщение, которое хотите донести потенциальным покупателям. Вы можете предоставлять клиентам развлекательный контент, демонстрировать свою продукцию или сосредоточиться на культуре компании.

Выберите, какие форматы контента лучше использовать для достижения ваших целей. Можно применять статические изображения, галереи, короткие видео или более длинные видео в IGTV. Имейте в виду, что изображения получают на 27,55% больше лайков, чем видео, но оба формата имеют почти одинаковое количество комментариев. Нельзя наверняка сказать, какой вид контента сработает для вас лучше остальных. Пробуйте разные форматы и отслеживайте статистику взаимодействия.

6. Продумайте эстетику своего аккаунта

Независимо от того, какой тип контента вы выберете, делайте его привлекательным и качественным. Чтобы создать визуальный стиль, мы собрали некоторые статистические данные по популярным изображениям в Instagram:

 • Светлые тона собирают на 24% больше лайков, чем темные.
 • Изображения, в которых преобладает синий цвет, получают в среднем на 24% больше лайков, чем другие. Меньше всего аудитории нравятся красные и оранжевые тона.
 • Пользователям на 79% больше нравятся картинки с высоким уровнем текстуры.

Избегайте бездумного использования этих данных. Помните, что визуальное оформление должно коррелировать с индивидуальностью вашей компании. Вы можете придерживаться цветов фирменного стиля бренда — это повысит узнаваемость.

Еще один момент, который следует учитывать — визуальная согласованность постов. Фотографии в вашем профиле должны сочетаться между собой. Чтобы добиться этого, используйте определенные фильтры или пресеты для Instagram.

Посмотрите на визуальное оформление аккаунта Studia54. Компания занимается проектированием интерьеров класса люкс и строительством. Все фото на странице разные, но они отлично сочетаются между собой.

7. Разработайте план публикаций

Важным условием успеха в Instagram является регулярное обновление контента. Ваша аудитория ожидает, что вы будете своевременно публиковать посты. В среднем, крупные бренды публикуют контент 1,5 раза в день. Чтобы сохранить этот темп и не сойти с ума, подготовьте план публикаций.

Для большей эффективности создайте его в специальном сервисе для планирования публикаций. Такие платформы помогают не только составлять график постов, но и создавать визуальное оформление, готовить тексты и подбирать хештеги. Более того, эти инструменты позволяют автоматизировать работу, планировать время размещения публикаций, отслеживать статистику и многое другое. Ознакомьтесь с инструментами планирования постов и другими полезными сервисами для социальных сетей.

8. Увеличивайте базу подписчиков

Расширяйте свою аудиторию и поддерживайте ее заинтересованность. Один из органических способов сделать это — подписаться на лидеров мнений в своей сфере бизнеса. Например, если вы продаете кухонные принадлежности, следите за фудблогерами, дизайнерами кухонных интерьеров, шеф-поварами и так далее. Не забывайте взаимодействовать с их контентом — лайкайте посты, оставляйте содержательные комментарии, делитесь своими историями.

Другой вариант — использовать хештеги, которые помогут вам охватить целевую аудиторию, привлечь подписчиков и повысить уровень вовлеченности. Однако, будьте осторожны, не все хештеги полезны для вашего бизнеса. Самые популярные из них используются в миллионах постов. Поэтому, следует выбирать нишевые хештеги. Вы можете найти их в аккаунтах своих подписчиков, у конкурентов и лидеров мнений.

Кроме того, используйте платные способы продвижения, такие как маркетинг влияния или рекламные кампании в Instagram. Вот руководство по форматам и инструментам продвижения, которые предоставляет бизнесу Instagram.

9. Конвертируйте подписчиков в клиентов

Увеличение показателей вовлеченности, таких как лайки и комментарии не влияют напрямую на ваши продажи. Поэтому, позаботьтесь о конвертировании подписчиков в клиентов. Публикуйте рекламные посты, демонстрируйте свои новые продукты, запускайте тизеры, создавайте акции и дарите скидки. Не забывайте включать в свои рекламные сообщения призывы к действию. Несмотря на то, что вы не можете добавить CTA в публикации ленты, вы всегда можете предложить подписчикам перейти по ссылке в шапке профиля. Это может быть мультиссылка, перейдя по которой, подписчики увидят вашу контактную информацию (email адрес, номер телефона), кнопки соцсетей и мессенджеров, ссылки на любые другие полезные ресурсы и смогут оплатить вашу услугу.

Создать такую ссылку можно в SendPulse бесплатно и без знаний кода. Наш визуальный конструктор лендингов позволяет создать страницу с нуля или отредактировать уже готовый шаблон, добавить кнопки мессенджеров и форму подписки на email, SMS и чат-боты, а также отслеживать эффективность. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы создать одностраничный сайт.

Как только ваша маркетинговая стратегия в Instagram будет готова, начните применять ее и ежедневно отслеживайте эффективность. Так вы сможете своевременно вносить изменения и улучшать KPI. Давайте разберем некоторые приемы в следующем разделе.

4 рекомендации для маркетинга в Instagram

 1. Мотивируйте клиентов создавать пользовательский контент
 2. Делитесь Instagram постами в Facebook
 3. Используйте Истории и добавляйте их в Актуальное
 4. Работайте с инфлюенсерами

Лучше применять готовую тактику, чем изобретать велосипед. Это сэкономит вам и вашей маркетинговой команде время и усилия. Освойте следующие методы, чтобы вывести свою стратегию в Instagram на новый уровень.

Мотивируйте клиентов создавать пользовательский контент

Пользовательский контент (User-generated content) — это отличный способ увеличения охвата аудитории в Instagram. С его помощью вы упростите продвижение бренда в сети и увеличете количество упоминаний о нем. Пользовательский контент повышает коэффициент конверсии на 4,5%, увеличивает вовлеченность, снижает стоимость за клик (CPC) и повышает кликабельность (CTR) платной рекламы.

Причина в том, что пользовательский контент работает аналогично сарафанному радио и социальным доказательствам. Люди доверяют рекомендациям других клиентов больше, чем платной рекламе. Чтобы генерировать пользовательский контент для бренда в Instagram, поощряйте свою аудиторию делиться фотографиями и видео с фирменным хештегом. Репостите лучшие публикации, но соблюдайте меру. Помните, пользовательский контент лучше всего работает в сочетании с оригинальным контентом бренда.

Компания Avon активно мотивирует подписчиков к созданию пользовательского контента. Часто Бренд делится постами подписчиков в ленте. В ноябре 2020 года компания инициировала конкурс образов в честь Хэллоуина. Каждой участнице необходимо сделать макияж, разместить фото в своей ленте и добавить хештег #ХэллоуинMarkAvon.

Делитесь в Facebook постами из Instagram

Этот подход поможет вам повысить общую эффективность работы в социальных сетях. Instagram позволяет мгновенно делиться фотографиями и видео в Facebook. Все, что вам нужно — включить бегунок Facebook в разделе «Где еще поделиться» во время публикации поста.

Эта функция очень удобна и экономит время. Согласно данным Buzzsumo, изображения, размещенные в Facebook через Instagram, привлекают на 23% больше внимания.

Кросспостинг используют многие компании, например АО «Башкирская содовая компания», которая производит «Соду». Ниже вы видите одну из публикаций бренда. Обратите внимание, что тексты в постах Facebook и Instagram немного отличаются. Это сделано специально для того, чтобы адаптировать контент под каждую платформу и не наскучить подписчикам, отслеживающим обновления бренда по двум социальным сетям.

Используйте Истории и добавляйте их в Актуальное

Несмотря на то, что Истории в Instagram исчезают через 24 часа после публикации, они являются эффективным инструментом для поддержания вовлеченности подписчиков. Согласно данным Instagram, 62% людей заявили, что они стали больше интересоваться брендом или продуктом, увидев его в Stories.

Истории — отличный способ построить эмоциональную связь с клиентами. Несмотря на то, что ваш канал должен быть безупречным, в истории лучше всего добавлять неотшлифованный, максимально реалистичный контент, что-то вроде жизни за кулисами. Этот формат также можно использовать для публикации подробных обзоров продуктов со ссылками для покупок. А самое главное, что вы можете сохранять свои истории для будущих клиентов. Все, что вам нужно сделать, это добавить их в специальный раздел на своей странице, который называется «Актуальное».

Интернет-магазин Chuckshop группирует в разделе “Актуальное” истории по категориям. Клиенты могут узнать размеры, просмотреть отдельно футболки, платья, куртки и другую одежду, ознакомиться с новинками прочитать отзывы.

Поскольку Instagram Shopping доступен не для всех стран, настроить полноценный магазин в сети пока не выйдет. Однако, если у аккаунта более 10тыс. подписчиков, можно добавлять ссылку в Истории. Chuckshop использует эту возможность, чтобы перенаправлять потенциальных покупателей на карточку товара. Для того, чтобы попасть на сайт и купить понравившуюся вещь, клиенту необходимо нажать на подсказку внизу истории.

Работайте с инфлюенсерами

По статистике, 79% маркетологов считают Instagram самым важным каналом для проведения маркетинговых кампаний с инфлюенсерами. Дело в том, что компании зарабатывают $5,20 за каждый доллар, потраченный на маркетинг влияния. Чтобы создать эффективную маркетинговую кампанию с привлечением инфлюенсеров, придерживайтесь нескольких правил:

 • Выберите влиятельного человека, чья аудитория похожа на вашу. В противном случае люди не заинтересуются предложением и кампания будет провалена.
 • Проверяйте аудиторию — ботов и фейковых подписчиков быть не должно. Убедитесь, что подписчики взаимодействуют с инфлюенсерами, с которыми вы работаете. Чтобы это проверить, воспользуйтесь специальными инструментами, например, trendHERO.
 • Определите чувства аудитории к влиятельному человеку. Некоторые блогеры с огромной базой подписчиков вызывают больше ненависти, чем любви. Работа с ними не привлечет новых клиентов и не повысит продажи, поэтому внимательно проверяйте раздел комментариев.

Бренд Garnier использует маркетинг влияния на постоянной основе. Компания взаимодействует с известными актрисами, певицами, блогерами и другими популярными личностями. В ленте бренда регулярно появляются посты со знаменитостями. Ниже вы видите лишь несколько таких публикаций.

3 примера маркетинга в Instagram

Маркетинг в Instagram — это долгий путь со множеством подводных камней и быстро меняющимися алгоритмами. Поэтому, продвижение вашего бренда через эту социальную платформу требует немало усилий. Чтобы вдохновиться, взгляните на некоторые методы, которые бренды успешно используют в Instagram.

Тинькофф Банк – рекламные хештеги

В 2018 году Тинькофф Банк запустил конкурс “Обменник”, в рамках которого ежемесячно выбирают пять победителей. Каждому из них меняют лайки в Instagram на мили, которые можно конвертировать в рубли и оплатить ими авиабилеты. Конкурс помогает генерировать полезный пользовательский контент, повышать узнаваемость бренда и привлекать новых клиентов.

Чтобы принять участие, необходимо разместить содержательный пост, который будет полезен путешественникам, и дополнить его хештегами #allairlines и #обменник. Как видите на скриншоте ниже, с первым хештегом в сети размещено уже более 8600 публикаций.

Tilda school – реклама в Instagram

Tilda — это один из самых популярных конструкторов сайтов. Его используют как владельцы бизнеса, так и веб-дизайнеры. Чтобы привлечь новых клиентов и научить их создавать красивые и функциональные сайты, компания разработала специальный курс.

Ниже вы видите его рекламу в Instagram. Обратите внимание, что важная информация отображена прямо на картинке.

После нажатия на кнопку СТА потенциальные клиенты переходят на лендинг, где могут узнать подробнее о темах, спикерах, преимуществах обучения и оплате курса.

Lays – маркетинг влияния

Привлечение популярных личностей увеличивает охват аудитории и повышает интерес к бренду среди потенциальных покупателей. Компания Lays знает это, поэтому активно взаимодействует с блогерами, актерами, ведущими. Коллаборации с известными людьми увеличивают спрос на товар и укрепляют имидж бренда.

Посмотрите на скриншоты постов ниже. Обратите внимание на количество реакций подписчиков каждого инфлюенсера. Всего три поста помогли собрать более миллиона лайков. Согласитесь, это отличный результат.

Маркетинг в Instagram может принести впечатляющие результаты. Он способен в разы увеличить узнаваемость бренда, количество новых клиентов, лояльность покупателей и число продаж. Для взращивания лидов и повышения ROI, комбинируйте рекламу в Instagram с email маркетингом, мессенджерами, web push уведомлениями и SMS. Зарегистрируйтесь в SendPulse, чтобы добавить эти каналы в свою маркетинговую стратегию.

Обновлено: 21.04.2021

Оцените, насколько полезна статья «Маркетинг в Instagram»

Что такое инбаунд-маркетинг?

Inbound Marketing

«Инбаунд» переводится с английского как «входящий». Инбаунд маркетинг = входящий маркетинг. Термин был введен компанией Hubspot, как противопоставление outbound — «исходящему» маркетингу, когда многие компании увлекались массовыми спам-рассылками, холодными звонками, рассылками писем и каталогов, массированной рекламой, раздачей листовок и пр.

Основная идея инбаунд маркетинга — сделать так, чтобы вы могли привлекать потенциальных клиентов через digital-каналы с помощью полезного интересного контента. Через взаимодействие с вами и вашим контентом, лояльность потребителей постепенно растет и они готовы к тому, чтобы начать с вами работать. 

Многие упрощают идею инбаунд маркетинга до цепочки: 
траффик через SEO -> статьи в блоге -> захват емейла через предлагаемые для скачивания материалы -> цепочка емейлов (или регулярные емейл рассылки) -> сделка. Или просто подменяют близким понятием «контент-маркетинга». Это не совсем верно. 

 

Развитие технологий digital-маркетинга сделало варианты реализации методолии инбаунд-маркетинга значительно разнообразней, чем описанная выше цепочка (SEO-блог-лид-емейлы-сделка). Сегодня нам доступны и любые типы контента: статьи, видео, посты в социальных сетях, интерактивный контент, онлайн-курсы. И любые виды коммуникаций — не только емейл и SMS/звонки, но и общение в соц.сетях, мессенджеры, чаты и чат боты на сайтах. 

Соц.сети и ретаргетинг значительно удешивили возможности быстрого распространения вашего контента среди аудитории, которой этот контент актуален в данный момент. И даже в некотором смысле сделали не так необходимым захват контактов клиента при заходе на сайт. Практически все рекламные площадки дают возможность через ретаргетинг донести нужный мессадж до нужного клиента даже не зная его емейл-адреса. 

Каждое взаимодействие с потенциальным или текущим клиентом должно приносить ему дополнительную ценность: новая интересная информация, ответы на его вопросы, решение его текущих проблем.

Ядром методологии инбаунд маркетинга является анализ профиля потребителя, анализ его customer journey, выявление интересующих его тематик на разных стадиях его customer journey и предложение нужного/интересного ему контента в нужный момент времени.  

Как мне на одной из встреч сказал клиент «не понимаю, чем ваш инбаунд маркетинг отличается от нормального digital-маркетинга». Пожалуй, отличие одно — как таковой единой методологии правильного digital-маркетинга никто не предлагает. А инбаунд-маркетинг, как раз и является такой методологией, которую сформулировала и популяризовала компания Hubspot, партнером которой наше агентство является. 

Читайте также: Обзор Hubspot CRM 2019

Методология инбаунд-маркетинга не стоит на месте, развиваясь вместе с технологиями и изменениями в поведении потребителей. Если раньше под инбаунд в основном понимали работу с контентом в блогах, то сейчас возможности коммуникации с клиентами стали гораздо шире — мессенджеры, чат боты, чаты на сайте и социальные сети (в особенности возможности рекламы в социальных сетях и ретаргетинг) вывели эффективность инбаунд-компаний на совершенно новый уровень.

 

 

Создавая интересный релевантный контент, который информирует и обучает ваших потенциальных клиентов в понятной, креативной форме, вы сможете начать завоевывать доверие и зарекомендовать себя в качестве лидера мнений в своей индустрии.

Как работает инбаунд-маркетинг?

Все начинается с анализа профиля потребителя. Кто наш клиент? В случае B2B мы описываем лицо (или лица) принимающее решение. Каковы его демографические показатели (возраст, образование, пол)? Какие у него цели и задачи? Какие у него проблемы? Что он любит делать? Что он читает? Какие страницы/темы он фолловит в соц.сетях? Какие мероприятия он посещает? И так далее.

Далее мы анализируем как наш потребитель приходит к решению о покупке нашего товара или услуги — описываем его customer journey (в терминологии Hubspot — buyer’s journey). 

Проведенный анализ позволяет выявить интересные для потребителя темы, в которых у нас есть экспертиза и о которых мы можем рассказать что-то интересное. На основании этого мы создаем контент (в любом виде — самый распространенный вид — это статьи в блоге, но это также могут быть видео, подкасты, вебинары, live-стримы, записи ваших выступлений на конференции, интерактивные анкеты). Кстати, после детального анализа портрета потребителя, часто становится понятно, в каком виде они лучше воспринимают контент. 

Ключевое здесь — это создание интересного для потребителя контента, а не контента о вашем продукте. Если вы делаете продукт для директоров по маркетингу, то можно написать статью «10 лучших Linkedin профилей директоров по маркетингу» или «Основные метрики, который каждый директор по маркетингу должен контролировать». Вы делаете этот контент для привлечения внимания целевой аудитории и обозначения своей экспертизы в определенных вопросах. Для каждого из этапов customer journey создается свой контент. На первых стадиях — это как правило не продающий контент, который может даже не упоминать наличие у вас продукта или решения. На следующих стадиях контент может становится все более продающим — кейсы, product features и, наконец, когда клиент готов покупать, продающие тексты. 

Подготовленный контент доносится до потенциальных покупателей через все доступные каналы: блог, емейлы, соц.сети (в т.ч.реклама), размещение в сторонних изданиях, вебинары и тд.

Читайте также: Полное руководство по емейл-маркетингу

«Когда людям кажется, что им что-то продают, они автоматически сопротивляются этому. Когда людей обучают, они вовлекаются в процесс — особенно, если информация хороша» — Chet Holmes

Раньше акцент ставился в основном на SEO и в некоторой части на контекстной рекламе. Многие жаловались, что результаты от SEO нужно очень долго ждать и приходится генерировать очень много контента до того, как это начнет приносить результаты. 

Но с современным уровнем развития рекламных технологий (в первую очередь в социальных сетях), time-to-market для вашего контента снизился буквально до нескольких дней или даже часов. 

Вероятно вы увидели эту статью в Facebook, возможно это произошло даже быстрее, чем Yandex и Google проиндексировали ее и включили в поисковую выдачу в районе 20-30х мест. 

Интересный, занимательный контент и реклама в социальных сетях буквально созданы друг для друга. На сегодня это самый дешевый и эффективный способ получения быстрой реакции на ваш контент и не дорогого трафика для вас.  

Далее, зацепив потенциального покупателя вы ведете его по вашему процессу разогрева лидов — предлагаете новый контент (уже ближе связанный с вашим продуктом), аппелируете к проблемам, которые решает ваш продукт, возможно кейсы ваших предыдущих работ, отзывы и призываете к финальному шагу (или купить что-то или вступить в контакт с продавцом). 

Я несколько упростил последние шаги, чтобы не делать данную статью слишком длинной, позже мы планируем еще ряд статей и видео по тому, как работать с длинными sales-циклами, разогревать клиентов, сегментировать их по готовности к покупке и направлять нужный контент нужному сегменту. 

Давайте остановимся чуть подробнее на первых стадиях: как нам найти/привлечь потенциального потребителя в соответствии с тем портретом, который мы описали. И как конвертировать его в лид?

Пример реализации методологии Инбаунд-маркетинга

Рассмотрим на более-менее простом примере работу инбаунд-маркетинга. В качестве примера возьмем Тинькофф-банк и их продукт Тинькофф-Бизнес (банк для предпринимателей и малого/среднего бизнеса). Мы не являемся поставщиками Тинькофф-банка и никак с ним не аффилированы и все, что вы прочитаете дальше основано на моих наблюдениях за их активностями.

Основной продукт — это ведение расчетного счета для ИП и ООО и предоставление сопутствующих сервисов.

Если взять их типичного клиента — это относительно молодой предприниматель, который скорее всего раньше работал и решил открыть свое дело.

Еще до того как открыть счет в банке и вообще выбирать банк, потребителя беспокоит ряд вопросов:

 • зарегистироваться как ИП или как самозанятый? или может быть ООО?
 • как зарегистрировать ИП? насколько это сложно? какие нужны документы?
 • сколько налогов придется платить?
 • какую отчетность нужно сдавать?
 • можно ли получить гранты от государства?
 • какие франшизы для бизнеса есть?

* — я намеренно упростил анализ до вопросов, с которыми сталкивается клиент, чтобы не усложнять пример

Проведя такой анализ (а еще лучше проинтервьюировав реальных потенциальных клиентов) наберется большой список тем, на которые можно написать статьи.

Открываем Тинькофф-журнал и видим целый набор статей для предпринимателей, описывающих всевозможные темы, которые их могут интересовать:

 • Что такое ООО?
 • Что делать с деньгами, если вы ИП?
 • Как снять офис?
 • Итак вы хотите принимать деньги?
 • Как начать бизнес за счет государства

Как видите, далеко не все темы относятся непосредственно к продукту. Казалось бы причем тут банк в вопросе Как снять офис? Ведь ВТБ или Райффайзенбанк про это не пишут…. Но если эта тема интересна потенциальному покупателю и может заставить его зайти на сайт — про это стоит писать.

Я не призываю вас писать такой же объем статей, как в Тинькофф-журнале, но хочу, чтобы была понятна основная идея. Мы ищем темы вокруг интересов/потребностей/проблем клиентов и таким образом их привлекаем.

Такой подход обеспечивает то, что потенциальные предприниматели начинают потреблять контент Тинькофф-банка заранее. А к моменту открытия юр.лица исчета они уже хорошо знакомы с брендом.

А по статьям, которые прочитал клиент, банк может определить на какой стадии готовности он находится. Стоит или нет ему уже показывать рекламу открытия расчетного счета или делать предложение о переводе счета из другого банка.

Для кого не работает инбаунд-маркетинг?

С некоторыми оговорками, инбаунд может плохо работать для продуктов с низким чеком, для продуктов с очень коротким сейлз-циклом. И с обратной сторона — слишком длинный сейлз цикл (несколько лет), очень высокая цена (несколько миллионов долларов и выше) и очень узкий рынок (например производители труб для газопроводов или прайват-джеты для олигархов).

Но если вы посмотрите на окружающие вас бренды, успешные компании, с которыми вы работаете, вы найдете, что все они как минимум используют бОльшую часть инструментов инбаунд-маркетинга. 

Мифы ОБ инбаунд-маркетингЕ

1. Нужно создавать много контента

Конечно чем больше контента, тем лучше. Но для достижения результата это не обязательно. У нас есть пример пятикратного роста онлайн-бизнеса (онлайн-школа для звукоинженеров), где в качестве контента использовалась только одна не продающая статья, один вебинар и одно сейлз-видео. Грамотный анализ customer journey и масштабирование через рекламные каналы — это более эффективно, чем генерация огромного количества контента. 

2. Нужно долго ждать результатов

Этот миф идет от того, что термин инбаунд-маркетинг появился десять лет назад, когда основным каналом привлечения клиентов был SEO. Сегодня, когда средств гораздо больше можно начинать получать результаты значительно быстрее. 

3. Контент должен быть продающим

Многие делают ошибку в том, что пытаются встроить в контент для ранних стадий продающие тексты. 

4. На интересный контент пользователи придут бесплатно

Пожалуй главная ошибка -это игнорирование платных каналов для распространения контента. Многие готовы тратить бюджеты на написание текстов и запись видео. Нанимаются дорогие PR-агентства, которые распространяют вашу информацию через оффлайн и онлайн каналы. Но реклама не продающего контента вызывает неприятие многих рекламодателей. В тоже время интересный вовлекающий контент способен творить чудеса в рекламе. С интересными актуальными темами достигать очень высоких показателей (до 25% CTR при рекламе на холодную аудиторию и более 50 тысяч показов). И затем через ретаргетинг разогревать заинтересовавшуюся аудиторию превращая ее в лиды, а затем в клиентов. 

Хотите узнать больше, запишитесь на бесплатную консультацию

Послуги інтернет-маркетингу — інтернет-реклами

Интернет-маркетинг – это комплексное применение инструментов, методов и принципов классического маркетинга с целью рекламы в сети интернет.
Цель интернет-маркетинга – это получение максимального эффекта от потенциальной аудитории интернет-ресурса.

Интернет-реклама

Интернет-маркетинг как и классический маркетинг состоит из анализа спроса и рекламы.
Анализ спроса в интернете – это сбор данных для проведения статистики с целью определить покупательскую способность целевой аудитории.
Реклама в интернете – это ряд мер по продвижению интернет-ресурса или продукта информацию, о котором содержит интернет-ресурс, в глобальной сети. Включает в себя грандиозный арсенал инструментов:

 • Поисковая оптимизация (продвижение, раскрутка).
 • Контекстная реклама.
 • Медиареклама.
 • Баннерная реклама.
 • Интерактивная реклама.
 • e-mail маркетинг.
 • Аффилиативный маркетинг (Партнерский маркетин).
 • Вирусный маркетинг.
 • Скрытый маркетинг.

Интернет-маркетинг: неотъемлемая часть рекламной компании. Интернет-реклама всегда входит в рекламную компанию ведущих компаний
Интернет-маркетинг является основной составляющей электронной коммерции. Интернет-маркетинг так же называется веб-меркетинг и online-маркетинг. За годы развития итернет-маркетинг стал неотъемлемой часть любой маркетинговой кампании. Проводя рекламную компанию и не проводить ее в интернете – это реклама в пустую. Интернет  реклама растет как в потребительском секторе, так и на рынке Business to Business (B2B).

Преимущество интернет-маркетинга: Реклама в интернете

Реклама в интернете предоставляет потребителю возможность получить необходимую информацию в любое время. Любой потребитель может вовремя получить информацию, о товаре и купить его не вставая с кресла.
Реклама в интернете намного экономнее других видов рекламы.
Используя методы интернет-маркетинга можно легко и быстро провести рекламную компанию в другой стране.
Интернет-маркетинг дает четкие статистические данные об эффективности маркетинговой кампании.

Интернет-маркетинг и бизнес-модели

В настоящий момент времени интернет-маркетинг ассоциируется с тремя бизнес-моделями: две основные – бизнес для бизнеса (Business to Business – B2B) и бизнес для потребителя (Business-To-Consumer – B2C) и третья модель, получившая меньше популярности это – пользователь для пользователя (P2P).

Влияние интернет-маркетинга на бизнес

Интернет-маркетинг оказывает значительное влияние на бизнес и рекламу. Что сильно заметно в сфере услуг и обслуживании потребителей. Online-продажи и интернет-магазины “завоевывают” все больше и больше популярности.
Главное изменение интернет-маркетинг внес в рекламную индустрию, где интернет-реклама активно развивается. Предусмотрительные рекламодатели активно меняют свои предпочтения, и сегодня интернет-реклама уже занимает значительную долю рынка рекламы.
Доля рекламы в интернете выше, чем реклама на радио.
Рост торговых интернет-площадок продолжает расти и развиваться.
Влияние интернет-маркетинга значительно увеличивается в B2B – влияние с каждым днем усиливается.
На сегодняшний день невозможно встретить известную компанию, которая не опроводит рекламу в интернете.

Интернет-маркетинг является одим из основных направлений студии «Web Building».
Специалисты студии «Web Building» всегда найдут для вас лучшее и экономически выгодное решение в сфере интернет-маркетинга.

Разница между степенью магистра в области маркетинга и маркетинга MBA

Магистр маркетинга и степень MBA по маркетингу — чем они отличаются?

Если вы хотите улучшить свое маркетинговое резюме, вы, возможно, задаетесь вопросом о разнице между степенью магистра маркетинга и степенью MBA по маркетингу. Оба связаны с изучением маркетинга, но используют разные подходы в образовании и структуре. Так в чем разница между двумя степенями?

Степень магистра по маркетингу

Степень магистра по маркетингу обычно представляет собой степень магистра, для получения которой требуется два года.Часто ожидается, что соискатели имеют степень бакалавра в области маркетинга. По данным Университета Колорадо в Денвере, он фокусируется на изучении клиентов и потенциальных рынков, чтобы лучше понять проблемы спроса, предложения и глобальной торговли. Курсовая работа часто сосредоточена на исследованиях, проводимых студентами, при этом многие университеты требуют от своих аспирантов по маркетингу написать диссертацию, демонстрирующую, что они узнали во время получения степени. Стажировки приветствуются, поскольку у многих студентов-маркетологов, как правило, меньше опыта работы, чем у тех, кто поступил на программу MBA.

М.С. в маркетинге часто можно сочетать с программой MBA, хотя студентам может потребоваться больше времени, чтобы получить эту совместную степень. В рамках M.S. По программе студенты могут специализироваться на таких предметах, как глобальный маркетинг, маркетинг в социальных сетях и маркетинговые исследования.

Рекламное объявление GradSchoolHub.com — это сайт с рекламной поддержкой.Рекомендуемые или проверенные партнерские программы, а также все результаты поиска, поиска или соответствия школ предназначены для школ, которые нам компенсируют. Эта компенсация не влияет на рейтинг наших школ, справочники по ресурсам или другую независимую от редакции информацию, опубликованную на этом сайте.

Аккредитованные программы онлайн-колледжа

Маркетинг MBA

Программа «Магистр делового администрирования» (MBA) по маркетингу имеет тенденцию быть более практической, чем теоретической.Успешные соискатели таких программ обычно имеют несколько лет опыта работы в сфере бизнеса. В отличие от программ магистратуры, люди, которые подают заявки на программы MBA, не всегда должны иметь опыт работы в маркетинге. Они могут иметь степень бакалавра в области бизнеса, финансов, бухгалтерского учета или любой другой области. Их опыт работы и академическая успеваемость — вот что позволяет им получить степень MBA. В рамках самой программы студенты могут сосредоточиться на цифровом маркетинге, управлении операциями и многом другом.

Маркетинговую программу MBA часто выбирают студенты, которые хотят в конечном итоге работать на консультационных должностях в области маркетинга. Курсовая работа сосредоточена на практическом применении принципов маркетинга, и многим студентам предлагается работать в своей области во время получения степени, чтобы они могли воочию увидеть, как их учебная программа используется в мире маркетинга.

Связанный ресурс: Ассистент преподавателя

Какой выбор лучше?

Решение получить более высокую степень в области маркетинга не следует принимать легкомысленно.Вам нужно будет серьезно подумать о том, в каком направлении вы хотите развить свою будущую карьеру. Если у вас большой опыт работы и вы хотите продолжить в том же направлении, то MBA по маркетингу может быть для вас правильным выбором. Если вы хотите записаться на программу, которая делает упор на исследования и критический анализ текущих и будущих тенденций, или вы только недавно закончили бакалавриат, то степень магистра маркетинга может быть хорошим вариантом. Независимо от того, какую программу вы выберете, ученая степень по маркетингу сделает вас лучшим кандидатом на будущие должности.

Маркетинг — Докторантура — Гарвардская школа бизнеса

Наши программы представляют собой очные программы обучения, которые официально начинаются в августе. Студенты ожидается, что они завершат свою программу через пять лет. Обычно первые два года тратятся на курсовую работу, по окончании которой студенты сдают полевой экзамен, а затем еще три года на диссертационные исследования и написание.

Маркетинговая программа опирается на экономические, поведенческие, психологические и административные аспекты. теория, чтобы сосредоточиться на маркетинговых проблемах, с которыми сталкивается фирма и ее руководство. Через сочетание дисциплинарных и полевых методов, учебная программа позволяет студентам овладеть концепциями и исследовательскими навыками, имеющими непосредственное отношение к бизнес-проблемам.Кандидаты должен понимать точку зрения практикующих менеджеров и уметь донести теория и тщательные исследования, которые необходимо использовать для освещения важных бизнес-проблем.

Программа требует как минимум 13 семестровых докторских программ. Студенты в Маркетинговая программа обычно требуется для прохождения годичной дисциплины. в микроэкономике, психологии или социологии.Они также проходят курсы по специальностям теории управления бизнесом, методов исследования, академических полевых семинаров и двух Курсы по выбору MBA. Помимо курсов ОБД студенты могут посещать курсы в других школах Гарварда и Массачусетского технологического института.

маркетинговых требований | Leeds School of Business

Маркетинговая область занимает не менее трех семестров и требует 18 кредитных часов.Студенты должны знать об этих требованиях при планировании своих курсов. Студенты, занимающиеся маркетинговой сферой и планирующие получить высшее образование через четыре года, должны заполнить MKTG 3250 и MKTG 3350 на первом курсе.

Все более глобальный рынок в сочетании с новыми средствами коммуникации, такими как Интернет, изменили традиционную тактику, используемую в маркетинге. Современные маркетологи должны понимать уникальные проблемы обслуживания зарубежных рынков и понимать, как эффективно донести свои идеи до потребителей во всем мире.Маркетинговая программа развивает у студентов аналитические навыки и навыки принятия решений в таких областях, как реклама, исследования рынка, управление брендом / продуктом, управление продажами и продажами, распространение, маркетинг взаимоотношений, международный маркетинг, маркетинг потребительских товаров и услуг и маркетинг некоммерческих организаций.

Ключевые концепции сосредоточены на выявлении потребностей и желаний клиентов, разработке продуктов и услуг для удовлетворения этих требований, налаживании связи для продвижения продуктов и услуг, а также на мониторинге транзакций и откликов клиентов для направления будущей деятельности.Маркетинговые концепции применимы к материальным продуктам, услугам и идеям, потребительским и коммерческим рынкам, а также внутренним и глобальным рынкам.

Вы можете ознакомиться с академической политикой Leeds School of Business, посетив нашу страницу с академическими требованиями.

Обязательные курсы для специалистов по маркетингу

Требования к маркетингу

Специализированная маркетинговая область занимает не менее трех семестров и требует 18 кредитных часов. Студенты должны знать об этих требованиях при планировании своих курсов.Студенты, занимающиеся маркетинговой сферой и планирующие получить высшее образование через четыре года, должны заполнить MKTG 3250 и MKTG 3350 на первом курсе.

После прохождения BASE 2104 студенты должны сдать:

 • MKTG 3250: поведение покупателя (3 кредита)
 • MKTG 3350: Маркетинговые исследования (3 кредита)

После завершения MKTG 3250 и MKTG 3350 студенты должны пройти эти три курса MKTG с уровнем 4000 из следующего списка, по крайней мере два из которых должны быть завершены до приема MKTG 4850, а третий должен быть пройден до или одновременно с ним. MKTG 4850.

 • MKTG 4250: Стратегия продукта (3 кредита)
 • MKTG 4300: Цены и каналы распространения (3 кредита) (ранее MKTG 4825)
 • MKTG 4550: Управление рекламой и продвижением (3 кредита)

Студенты, изучающие маркетинговую область, не могут проходить курсы маркетинга уровня 4000 одновременно с MKTG 3250 или MKTG 3350.

 • MKTG 4850: старший семинар по маркетингу (3 кредита)

5 причин изучать маркетинг для любого карьерного пути

Wharton начал преподавать и исследовать маркетинг еще до того, как эта область появилась.Сегодня это широко признано одним из важнейших компонентов успеха любого бизнеса.

«Каждому нужно немного маркетинга», — сказала Барбара Кан, профессор Пэтти и Джея Х. Бейкер и директор центра розничной торговли Джея Х. Бейкера.

«Если вы собираетесь заняться инвестиционным банкингом, или вы собираетесь стать финансовым аналитиком, или даже если вы собираетесь работать в хедж-фондах, вы должны понимать, как работает бизнес».

Обладая самым большим, наиболее цитируемым и наиболее опубликованным факультетом маркетинга в мире, отдел маркетинга Wharton предлагает одни из самых востребованных ресурсов и возможностей для студентов, которые хотят отточить свою маркетинговую хватку.

Профессор Кан недавно встретился с заместителем декана Пегги Бишоп Лейн, чтобы поговорить об основополагающей роли, которую маркетинг играет в образовании Wharton. Вот пять причин, по которым изучение маркетинга важно для любой области:

1. Понять клиента

В сегодняшних условиях понимание мотивации клиента имеет решающее значение для любого, кто работает в бизнесе. «Если вы не понимаете клиента и не понимаете маркетинговую направленность бизнеса, вам будет не хватать значительной части понимания бизнеса в целом», — сказал проф.Кан сказал.

Она и ее коллеги учат важности «пяти компонентов маркетинга» — клиента, конкуренции, компании, контекста и сотрудников.

«Понимание взаимодействия и того, как все это работает, и как маркетинговая стратегия должна учитывать тщательный анализ каждого из этих компонентов, важно для понимания основ бизнеса», — сказал профессор Кан. «Каждому нужен хотя бы базовый маркетинговый курс».

2. Оцените капитал своего бренда

Капитал бренда — это концепция, согласно которой более крупные и лучшие бренды легко запоминаются, более устойчивы и могут устанавливать более высокие цены на свою продукцию.Это особенно важно, если вы руководитель фирмы, генеральный директор или предприниматель, принимающий стратегические решения о направлении развития компании. Чтобы добиться успеха, вам нужно научиться измерять этот капитал и как его использовать.

«Если вы не понимаете ценности своего бренда и делаете что-то, чтобы пожертвовать этим капиталом, вы пожалеете об этом. Лучше заранее узнать, что делать, а что не делать », — говорит профессор Кан.


Профессор Барбара Кан обсуждает с заместителем декана Пегги Бишоп Лейн фокус своего исследования по вопросам принятия решений о потребителях.


3. Познакомьтесь с мировым рынком из первых рук

Профессор Кан едет в Милан со студентами, чтобы познакомить их с миром итальянских брендов класса люкс в рамках своего глобального модульного курса: брендинг и розничная торговля предметами роскоши в Италии и за ее пределами.

Между приглашенными докладчиками из итальянских компаний по производству предметов роскоши, таких как Bulgari, YOOX и Luxottica, и посещениями лидеров отрасли, таких как штаб-квартира Versace и флагманский магазин Ralph Lauren в Италии, студенты получают захватывающий опыт обучения, который невозможно воспроизвести в классе. .

«Мы можем сказать вам, что это такое. Мы можем объяснить это вам, и вы можете осмыслить это, но до тех пор, пока вам это не понадобится, чтобы понять это. Я думаю, вы чувствуете роскошь [компании] так, как я не думаю, что вы могли бы, если бы вы не пошли туда ».

4. Улучшение многоканальности

Быстрый сбой в розничной торговле (вспомните Amazon) меняет облик отрасли. Ресурсы, которые Wharton привносит в классную комнату, от передовых исследований до лидеров отрасли, помогут вам оказаться в авангарде этого изменения.

«Теперь потребители не знают, покупают ли они в Интернете или в магазине. Но с точки зрения ритейлера, мы хотим, чтобы этот опыт был беспрепятственным по всем этим каналам », — сказал профессор Кан. Есть способы использовать технологии, чтобы связать поведение в магазине с онлайн-опытом.

5. Отойдите от восприятия

Большинство из нас знает, что способ упаковки и продажи продукта может повлиять на решение потребителя о покупке.Но что стоит за этим процессом принятия решений? «Когда потребители принимают решения, это неправда. Дело в том, что они считают правдой, — сказал профессор Кан. «Мы можем удивительным образом влиять на восприятие». Углубившись в маркетинговые исследования, вы сможете понять, как презентация, дизайн и брендинг влияют на потребителя ».

— Майк Кайзер

Добавлено: 5 января, 2017

Цифровой маркетинг

День информирования, весна 2021 г.

Среда, 5 мая 2021 г., с 10:00 до 18:00 через Zoom / по телефону

Индивидуальные онлайн-консультации — Узнайте больше и зарегистрируйтесь здесь.

Приглашаются все студенты. Задавайте вопросы и получайте индивидуальные академические консультации по программе цифрового маркетинга BAS. Это виртуальное мероприятие открыто для всех нынешних и будущих студентов, заинтересованных в получении дополнительной информации о степенях бакалавра прикладных наук, предлагаемых Институтом бизнеса и информационных технологий в колледже Белвью.

Посетите веб-страницу Advising Day, чтобы ознакомиться с программами получения степени и запланировать консультационную сессию.

№1 Лучшая степень бакалавра онлайн в области цифрового маркетинга

Уровень цифрового маркетинга BAS Bellevue College признан лучшим онлайн-бакалавром по цифровому маркетингу на 2020 год по версии College Consensus.BAS по цифровому маркетингу Bellevue College заняла первое место по репутации, успешности выпуска и экономической эффективности. Узнайте, почему наша строгая программа получения степени занимает первое место в стране.

Бакалавр прикладных наук в области цифрового маркетинга

В рамках этой инновационной и строгой программы на получение степени студенты будут развивать практические навыки цифрового маркетинга с помощью сочетания очных и онлайн-курсов. Студентам предлагается разработать и внедрить маркетинговые стратегии с использованием новых платформ цифрового маркетинга.Выпускники программы будут оснащены как руководителями в области маркетинга, так и преуспеют в важных ролях в области цифрового маркетинга.

Новые требования к ученой степени вступили в силу осенью 2020 года. Если вы работаете над предварительными условиями для получения степени BAS Digital Marketing, обратитесь к руководителю программы.

Местные работодатели ищут квалифицированных выпускников, которые разбираются в платформах цифрового маркетинга и могут решать бизнес-задачи, обладая навыками критического мышления. Если вы заинтересованы в изучении навыков цифрового маркетинга и поиске возможностей трудоустройства в отрасли с высоким спросом, вам следует рассмотреть возможность получения степени бакалавра прикладных наук в области цифрового маркетинга в Bellevue College.

Что такое цифровой маркетинг?

Интернет привел к развитию новых платформ цифрового маркетинга, таких как коммерческие веб-сайты, поиск, медийная реклама, социальные сети, онлайн-видео и мобильный маркетинг. Платформы цифрового маркетинга популярны среди компаний, потому что они обеспечивают подотчетность. Ограниченный бюджет требует, чтобы все потраченные деньги приносили результат. В прошлом большинство компаний и брендов тратили большую часть своих маркетинговых бюджетов на традиционную рекламу, такую ​​как телевизионная реклама, рекламные щиты и реклама в журналах.Они были эффективны для доставки фирменных сообщений многим потребителям, но не настолько хороши, чтобы побудить людей предпринять дальнейшие действия.

О программе цифрового маркетинга BAS


Основные моменты программы

студентов бакалавриата прикладных наук в области цифрового маркетинга изучают самые востребованные маркетинговые навыки и получают множество возможностей применить эти знания. Учебная программа фокусируется на инструментах в социальных сетях, поиске, отображении, онлайн-видео, мобильных устройствах, веб-дизайне, системах CRM и веб-аналитике, которые являются ключевыми строительными блоками для выполнения сложных, ориентированных на цифровые технологии маркетинговых планов.Программа на получение степени также охватывает традиционные каналы маркетинга, поэтому выпускники имеют все необходимое для поиска работы по всему спектру маркетинговых дисциплин. Курсы фокусируются на том, как стратегия лежит в основе эффективного маркетинга, связывая усилия по продвижению с более крупными бизнес-целями.

Гибкий

Студенты могут планировать свой курс обучения в соответствии со своими разнообразными потребностями в расписании. Из-за пандемии все классы цифрового маркетинга в настоящее время на 100% онлайн. После пандемии мы планируем предлагать классы как на территории кампуса, так и онлайн, и в это время студенты могут выбрать получение степени на 100% онлайн или через сочетание уроков на территории кампуса и онлайн.

Профессионально-ориентированный

Мы делаем упор на прикладное обучение и практическое применение маркетинговых концепций. Маркетинговые курсы ориентированы на основные навыки, необходимые для успеха в карьере цифрового маркетинга.

Инновационный

Bellevue College имеет единственную степень бакалавра в области цифрового маркетинга в штате Вашингтон. Наши преподаватели имеют обширный опыт работы в маркетинге и преподают новые концепции цифрового маркетинга.

Следите за цифровым маркетингом в Bellevue College на Facebook

Требования к программе BAS и соответствие критериям


Текущие студенты BAS: свяжитесь с менеджером программы, чтобы обсудить требования к учебному году.

Для студентов, допущенных к программе BAS осенью 2021 года или позже, ознакомьтесь с текущими предварительными условиями и правом на участие в программе здесь:

 • Если вы работаете над предварительными условиями для получения степени BAS Digital Marketing, пожалуйста, свяжитесь с менеджером программы о возможных изменениях требований к степени 2021-22.
 • Перевод курсовых работ из других колледжей может считаться удовлетворяющим предварительным условиям и требованиям к получению степени. Свяжитесь с нашим программным менеджером по вопросам перевода.
 • Прием на программу BAS конкурентный. Выполнение минимальных требований к участию в программе не гарантирует зачисление.
 • Если вы хотите подать заявку, но не выполнили все предварительные требования, свяжитесь с нашим менеджером программы.

Как подать заявление


Шаг 1: Подать заявление о приеме в колледж Белвью

Новые студенты должны подать заявление на общий прием. Иностранные студенты должны подавать заявление через Управление международного образования.Пожалуйста, просмотрите Академический календарь на предмет крайних сроков подачи заявок на квартал. Время обработки для общего приема составляет примерно 5-10 рабочих дней.

Шаг 2: Перевод кредита и зачисление на английский / математический язык (если применимо)
 1. Переводный кредит: Студенты с переводными кредитами должны предоставить официальные стенограммы в отдел оценки колледжа Bellevue из всех колледжей, аккредитованных в регионе, и заполнить форму запроса на перевод. В форме выберите степень BAS Digital Marketing.
 2. Английский язык / математика Размещение: После подачи заявления о приеме и создания NetID вам необходимо будет установить размещение по математике и английскому языку. Это поможет вам и вашим консультантам определить, какие классы вы можете посещать. Если вы уже закончили английский на уровне колледжа или MATH & 107 или выше, вам не нужно делать этот шаг.

Шаг 3: Пройдите предварительные курсы

Выполните предварительные требования к курсу для поступления на программу BAS Digital Marketing.Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нашим менеджером программы.

Шаг 4: Подать заявление о приеме в BAS

После того, как вы выполнили предварительные требования, вы имеете право подать заявление о приеме на программу BAS. Прием конкурсный. Выполнение минимальных требований не гарантирует зачисление, поскольку количество квалифицированных абитуриентов может превышать количество доступных мест для зачисления.

Заявки

BAS рассматриваются на постоянной основе для осенних, зимних и весенних кварталов.Завершите этот шаг как минимум за 2 недели до начала квартала. Если у вас есть переводные баллы, ваше заявление в BAS будет рассмотрено с неофициальными стенограммами, но ваше согласие не будет определено до тех пор, пока официальные стенограммы не будут получены и официально оценены Отделом оценки.

Приложение цифрового маркетинга BAS

Пожалуйста, подготовьте следующие документы для подачи вместе с вашей заявкой:

 • Неофициальные стенограммы из всех региональных аккредитованных колледжей присутствовали, демонстрируя завершение обязательных курсов.
 • Заявка на оплату будет принята в момент заполнения. Пожалуйста, укажите свой способ оплаты до начала подачи заявки. Регистрационный взнос для программ iBIT BAS составляет 75 долларов США.

После подачи заявки на BAS свяжитесь с нашим менеджером программы, чтобы обсудить любые вопросы.

Требования к ученой степени


Если вы работаете над предварительными условиями для получения степени по цифровому маркетингу BAS, обратитесь к менеджеру своей программы, чтобы узнать о праве на участие в программе.

Ознакомьтесь с текущими требованиями к ученой степени, правомочностью программы и результатами обучения здесь:

Требования могут быть изменены. Если вы работаете над предварительными условиями для получения степени по цифровому маркетингу BAS, пожалуйста, свяжитесь со своим менеджером программы о возможных изменениях в будущих требованиях. Текущие и будущие студенты, пожалуйста, свяжитесь с менеджером программы по вопросам о требованиях к учебному году, в том числе о помощи в составлении вашего учебного плана.

Часто задаваемые вопросы


Я новичок в колледже Бельвью.Как мне начать?

Новые студенты должны подать заявление на общий прием. Посетите страницу «Начало работы» здесь. Как только ваша заявка будет обработана, вы получите приветственное письмо с вашим SID и информацией о том, как зарегистрироваться на занятия. Вы можете связаться с нашим менеджером программы по вопросам планирования обучения, выбора курса и информации о программе.

Могу ли я пройти курсы, не будучи допущенным к программе?

Да, студенты, которые не были допущены к программе, могут зарегистрироваться на занятия для получения степени, если они выполнили предварительные требования уровня курса.

Это программа обучения на неполный или полный рабочий день?

Студенты могут настраивать свое расписание ежеквартально, чтобы работать неполный или полный рабочий день.

Могу ли я переводить кредиты из других колледжей или университетов?

Да. Пожалуйста, ознакомьтесь с процессом передачи кредита для колледжа Bellevue. Вы можете связаться с менеджером программы, чтобы обсудить эквивалентные курсы и требования к переводу для программы BAS.

Когда программа BAS Digital Marketing принимает студентов?

Мы принимаем студентов в осенние, зимние и весенние кварталы.Пожалуйста, смотрите Как подать заявку для получения дополнительной информации.

Могу ли я подать заявку сейчас, даже если я не выполнил предварительные требования?

Студенты могут подать заявку на поступление в BAS, если они зарегистрированы для выполнения предварительных требований к поступлению. Любое решение о приеме будет зависеть от успешного завершения обязательных курсов с оценкой «C» или выше.

Могу ли я подать заявку, если у меня нет степени младшего специалиста?

Да. Некоторые соискатели имеют степень младшего специалиста или выше, но это не обязательно.Предварительные требования к конкретной программе можно найти на вкладке «Предварительные требования». Свяжитесь с менеджером программы для получения дополнительной информации.

Я учился в колледже более десяти лет назад. Могу ли я подать заявку на участие в программе BAS?

Да. Срок действия кредитов на программу BAS не истекает.

Могу ли я подать повторную заявку, если меня не примут в программу?

Да. Вы получите электронное письмо с информацией о дополнительных курсах, которые вам необходимо пройти, или о других способах повышения эффективности вашего заявления до следующего раза.

Существуют ли требования к минимальной оценке по программе?

Да. Вы должны получить C или выше во всех классах, которые засчитываются для получения степени BAS, включая переводной кредит. Подробную информацию о политике академического статуса можно найти здесь: https://www.bellevuecollege.edu/ibit/bas-academic-standing.

Есть ли обязательная последовательность курсов, которые я должен пройти?

Определенные курсы необходимо посещать раньше других. Наш программный менеджер поможет вам разработать учебный план, чтобы вы могли извлечь максимальную пользу из каждого курса.

Могу ли я пройти эту программу полностью онлайн?

Да, можно пройти программу на 100% онлайн или выбрать сочетание онлайн-уроков и уроков на территории кампуса после пандемии. Наш программный менеджер может работать с вами, чтобы создать индивидуальный план обучения, чтобы воспользоваться 100% предложениями онлайн-занятий.

Могу ли я получить финансовую помощь или стипендии по этой программе?

За дополнительной информацией обращайтесь в офис финансовой помощи: https: //www.bellevuecollege.edu / fa /.

Сколько стоит обучение?

Стоимость обучения по этой программе с государственной поддержкой соответствует общим тарифам за обучение в Bellevue College. См. Страницу «Плата за обучение и сборы»: https://www.bellevuecollege.edu/tuition/.

Аккредитована ли программа?

Да, мы полностью аккредитованы Северо-западной комиссией по колледжам и университетам (NWCCU). NWCCU — региональный институциональный аккредитационный орган, признанный Советом по аккредитации высшего образования и U.S. Департамент образования.

Я госслужащий. Могу ли я использовать отказ государственного служащего для оплаты этой программы?

Да. Эта программа поддерживается государством и дает право на освобождение государственных служащих.

Какие еще степени и сертификаты вы предлагаете, помимо программы BAS?

Bellevue College предлагает AAS-T и профессиональные сертификаты в области цифрового маркетинга. Сравните степени, посетив эту ссылку.

Где я могу узнать больше о программе?

Подробнее о программе можно узнать здесь.По вопросам обращайтесь к менеджеру программы.

Свяжитесь с нами


Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы о программе! Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Обращайтесь: [email protected] по вопросам о программе цифрового маркетинга.

Кристи Уилсон
Руководитель программы, BAS Digital Marketing
[email protected]

Кайл Барбер
Председатель маркетинговой программы
[email protected]

Следите за цифровым маркетингом в Bellevue College на Facebook

Текущие студенты

Текущие студенты могут найти ниже информацию и ресурсы о требованиях к получению степени и услугах поддержки студентов. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями официального каталога ниже по годам поступления (пожалуйста, свяжитесь с менеджером программы, если вы не уверены в том, какой год требуется для получения степени):

Посмотрите это видео о требованиях к ученой степени для получения дополнительной информации.

Важные ссылки:

 • Онлайн-сервисы для студентов — Студенческий центр, оценки, тестирование, формы регистратора, четкие предварительные условия и многое другое.
 • Academic Calendar — пересматривайте даты и крайние сроки регистрации на курсы, зачисления, оплаты за обучение и другой информации по кварталам.
 • Подать заявку на выпуск — пересмотрите даты и требования для выпуска.

Какие уроки мне выбрать в старшей школе, если я хочу заниматься маркетингом и рекламой?

Учащиеся старших классов, стремящиеся к карьере в сфере маркетинга и рекламы, открывают перед собой захватывающие возможности в деловом мире.Занятия по этим предметам и смежным областям дают студентам прочную основу для будущей работы в колледже. Эти учащиеся также получают профессиональные навыки начального уровня, которые позволяют им начать работать неполный рабочий день в старшей школе и получить ценное представление о профессиональном мире.

Больше, чем базовый учет

Когда многие люди думают о классах бухгалтерского учета, они думают о балансировании чековых книжек компании и проведении транзакций. Но согласно Обществу сертифицированных бухгалтеров Нью-Джерси, эти профессионалы бизнеса делают больше, чем просто подсчитывают цифры; они аналитики, которые помогают бизнесу достигать поставленных целей.Однако классы бухгалтерского учета в средней школе не всегда привлекают внимание лучших учеников, если у них нет доступа к классам AP. Курсовая работа по управленческому учету, анализу финансовой отчетности и финансовому учету позволит старшеклассникам более глубоко взглянуть на то, как финансы компании влияют на все аспекты бизнеса, включая маркетинг и рекламу.

Курсовая работа по гостеприимству

Студенты, посещающие уроки гостеприимства, получают большое преимущество на рабочем месте.Согласно Образовательному порталу, две трети американской рабочей силы составляют люди, работающие в индустрии гостеприимства, поэтому будущим специалистам по маркетингу посещение уроков по маркетингу, связанных с такими отраслями гостеприимства, как путешествия, отели или рестораны, даст им хорошие профессиональные навыки. Курсовая работа может включать уроки по анализу конкурентов, планированию рекламных акций и рекламных кампаний, а также по анализу поведения клиентов.

Широкий мир маркетинга и рекламы

Маркетинг — это всеобъемлющий термин, связанный с продвижением бизнеса.Несмотря на то, что между всеми типами занятий по маркетингу существуют некоторые общие черты, разносторонний студент захочет пройти курсы, которые позволят ему познакомиться с различными специальностями в области маркетинга. Эти занятия могут включать более глубокий взгляд на внутренний маркетинг, глобальный маркетинг и специализированный маркетинг, а также на то, как реклама и маркетинг работают вместе. Учащиеся этих классов узнают, среди прочего, о закупках и мерчендайзинге, маркетинговых коммуникациях, продажах и распространении.

Liberal Arts

Каким бы парадоксальным это ни казалось, старшеклассникам-маркетологам нужно не только посещать уроки маркетинга и рекламы.Им также нужна основа гуманитарных наук. Такие классы, как искусство и дизайн, будут иметь практическое применение, когда эти студенты начнут создавать портфолио рекламного дизайна. Другие классы, такие как театр, иностранный язык или история, рассказывают студентам о состоянии человека и о том, как люди реагируют на события. Эти знания помогут им создавать более эффективные маркетинговые и рекламные кампании, а также научат их понимать, как обращаться с будущими клиентами, и развить чувство социальной ответственности.

Советы по маркетингу вашей бизнес-школы в условиях пандемии

20 апреля 2020

Вместо того, чтобы останавливать свои маркетинговые усилия, адаптируйте свои сообщения и подчеркните сильные стороны своей школы, чтобы привлечь кандидатов, ищущих новую возможность.

Пандемия коронавируса оказала разрушительное воздействие как на бизнес-школы, так и на кандидатов, закрывая кампусы, меняя планы приема и переводя обучение в онлайн.

Бизнес-школы

, естественно, борются с множеством вопросов о непрерывности своих программ в это время, например, смогут ли они проводить очные занятия в ближайшие семестры или как они могут улучшить свои предложения, чтобы компенсировать снижение набора. Но некоторые вопросы менее очевидны и, возможно, более деликатны для обсуждения, например, Как мы должны продавать кандидатам во время коронавируса? Каким контентом мы должны делиться? Следует ли нам изменить или приостановить нашу маркетинговую деятельность?

В то время как приоритеты кандидатов и предпочтения в учебе меняются из-за коронавируса, пандемия не повлияла на количество людей, заинтересованных в получении высшего управленческого образования.Согласно недавнему опросу Graduate Management Admission Council (GMAC), 95 процентов кандидатов по-прежнему планируют поступить в бизнес-школу, даже если их планы немного откладываются.

Люди находятся дома взаперти на своих компьютерах. За этот период посещаемость веб-сайта BusinessBecause (дочерняя компания GMAC) увеличилась вдвое, и мы наблюдаем стабильно высокую отдачу от бизнес-школ, использующих Facebook для продвижения кандидатов.

Прекращение маркетинговой деятельности в это время совершенно контрпродуктивно.Никогда еще не было так важно продвигать свою бизнес-школу, оставаться на месте в это трудное время и держать свой бренд в центре внимания потенциальных учеников.

Уловка состоит в том, чтобы быстро адаптироваться к меняющейся ситуации и найти правильный баланс в обмене сообщениями, корректируя то, что вы говорите, и то, как вы это говорите.

Вот четыре совета по маркетингу вашей бизнес-школы во время пандемии:

1. Поймите меняющиеся приоритеты вашей аудитории

Знание вашей аудитории и ее интересов имеет решающее значение в любой маркетинговой стратегии.В нынешних условиях подумайте также о том, как меняются приоритеты, интересы и поведение вашей аудитории. Подумайте, как люди потребляют ваш маркетинговый контент — будь то изменение времени суток, когда они находятся в сети, или используют ли они мобильные или настольные устройства.

Мы обнаружили, что веб-семинары становятся все более эффективным способом взаимодействия с кандидатами, у которых теперь может быть немного больше свободного времени и которые все больше привыкают к видеозвонкам и онлайн-встречам.

Все больше людей открывают электронные письма, связанные с поступлением. По данным GMAC, 92 процента кандидатов считают, что электронная почта — это то место, где они больше всего хотели бы получать информацию от школ, заинтересованных в их профилях.

Это также время, когда сообщения в социальных сетях с правильным обменом сообщениями могут иметь большое значение, поскольку сообщества вовлечены и активны через каналы социальных сетей. По данным Ассоциации международных консультантов по приему выпускников (AIGAC), LinkedIn, Facebook и YouTube являются наиболее популярными каналами для школ соискателей MBA.

Для кандидатов в бизнес-школы путь к подаче заявки является сложным, и на его пути требуется множество влияний и решений. Коронавирус только усложняет ситуацию, поэтому не забывайте адаптироваться и постоянно взаимодействовать со своей аудиторией.

2. Переосмыслите свои сообщения

По данным исследовательской компании Kantar, подавляющее большинство потребителей не считают, что бренды должны прекращать рекламу во время коронавируса. Вместо этого они ожидают, что бренды будут информировать их о том, что они делают, задавать позитивный тон и сообщать о ценностях бренда.

Сообщение: вы не должны бояться и дальше продвигать свою школу среди кандидатов во время коронавируса, но вам нужно помнить о климате, в котором вы это делаете.

Очевидно, что сейчас не сработает и продвижение преимуществ местоположения вашей школы, опыта кампуса, международных поездок или очного практического обучения. Вместо этого расскажите, как ваша школа справляется с кризисом — как вы взаимодействуете с местным сообществом или находитесь ли вы в авангарде онлайн-обучения.

Сообщите долгосрочную ценность степени. Покажите, как в предыдущие времена экономического кризиса, например, посещение бизнес-школы помогло студентам продвинуться или изменить свой карьерный путь.

Получите опытный преподавательский состав, который поделится информацией о лидерстве, связанной с кризисом. Создавайте своевременные и полезные материалы для кандидатов, например советы о том, как пройти видео-собеседование или новый онлайн-экзамен GMAT.

Прежде всего, создавайте контент, который предлагает ценность и актуален для вашей целевой аудитории.Этот подлинный, менее прямой рекламный подход — это то, что отличает контент-маркетинг от рекламы и делает его особенно полезным инструментом во время коронавируса (см. Пункт 4).

Хотя кризис с коронавирусом носит временный характер, демонстрация того, что вы настроены на свою целевую аудиторию и понимаете ее меняющиеся потребности, может помочь привить прочное чувство доверия и ценности.

3. Будьте прозрачны

Коронавирус ставит перед собой множество новых задач. Некоторые студенты очной формы обучения MBA подписали петиции с просьбой о снижении платы за обучение и возмещении денежных средств.Многие кандидаты не уверены, подавать ли они еще в этом году или отложить, и многие не уверены в изменении требований к поступлению и сдвигу сроков подачи заявок.

Никогда не было так важно быть честным и полностью прозрачным со своей аудиторией. Решайте эти проблемы с помощью четкой коммуникации, отвечайте на вопросы кандидатов и не бойтесь открыто говорить о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь в своем маркетинговом контенте.

Все понимают, что это трудное время и будущее неопределенно; кандидаты в основном просто хотят быть в курсе.Если все сделано правильно, откровенное общение может стать эффективным способом завоевать доверие аудитории.

Вы также должны быть честны с самим собой. Некоторые вопросы, которые вы не можете контролировать, повлияют на ваши тщательно разработанные планы. Возможно, вам придется пересмотреть цели и ожидания вашей маркетинговой кампании.

Также важно быть реалистичным при измерении успеха некоторых маркетинговых мероприятий, например, кампаний по прямому привлечению потенциальных клиентов, в это время. Сделайте шаг назад и подумайте, в каком контексте вы работаете, и какие маркетинговые подходы принесут наилучшие результаты.

4. Рассмотрите контент-маркетинг

Эффективный контент-маркетинг — один из лучших способов привлечь вашу аудиторию, рассказать честные истории, четко сформулировать свои сообщения и определить свой бренд. И это становится еще более важным, когда вы стремитесь преодолеть проблемы, связанные с контекстом — например, политической средой в США, протестным движением в Гонконге или коронавирусом.

Внешние проблемы могут повлиять на кандидатов и их восприятие вашей школы.Тем не менее, какими бы ни были внешние проблемы, вы можете их преодолеть, если у вас есть достаточно сильный бренд, который поможет вашей бизнес-школе выделиться.

Например, даже если бы Гарвард сильно пострадал от коронавируса, есть вероятность, что люди все равно захотят поступить в Гарвард из-за этого бренда. Хотя коронавирус сильно ударил по Италии, когда я думаю о Боккони в Милане, я все еще думаю в первую очередь о его силе в области финансов и моды, а не о COVID-19.

Контент-маркетинг позволяет вам определять и продвигать свой бренд, чтобы вы могли преодолевать такие проблемы, как текущая пандемия, и вместо этого предлагать кандидатам связывать ваш бренд с ключевыми темами, которые вы хотите продвигать — сильные стороны в области финансов или предпринимательства, стремление к общественному влиянию или даже чувство позитива или открытости.

Большая часть контент-маркетинга, особенно если его цель — построение бренда или его узнаваемость, может быть в центре внимания в долгосрочной перспективе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *